Nova Energy: ΔΩΡΟ 50€! Nova Energy: ΔΩΡΟ 50€! Nova Energy: ΔΩΡΟ 50€! Nova Energy: ΔΩΡΟ 50€!

Nova Energy: ΔΩΡΟ 50€!

Μοναδική προσφορά!

Τώρα, με Nova Energy έχεις άμεσο όφελος με ΔΩΡΟ 50€ στον 1ο λογαριασμό, χωρίς προϋποθέσεις!

Εσύ θα χάσεις αυτή τη μοναδική προσφορά; 

Για να την αποκτήσεις:

Ειδικοί Όροι και διευκρινίσεις:  

  1. Η Προσφορά ισχύει μόνο για νέους οικιακούς Πελάτες και για τις υπηρεσίες Nova Energy Home / N, Nova Energy Home Plus / N.
  2. Η Προσφορά θα πιστώνεται στον 1ο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Σε περίπτωση που ο 1ος λογαριασμός ενέργειες είναι μικρότερος από 50€, τότε ο λογαριασμός θα είναι πιστωτικός και θα συμψηφίζεται σε επόμενο/ους λογαριασμό/ούς.  
  3. Η Προσφορά αφορά το σύνολο του λογαριασμού (πλην ΦΠΑ).  
  4. Η έκπτωση συνέπειας ισχύει για όλους του μήνες που ο Πελάτης βρίσκεται στην υπηρεσία.  
  5. Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση ενεργοποίησης της Nova Energy υπηρεσίας και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και 31/05/2022.  
  6. Η Προσφορά δεν συνδυάζεται με άλλες εκπτώσεις.  
  7. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης είτε από τον Πελάτη είτε από τον Προμηθευτή πριν από το πέρας της διάρκειας δέσμευσης, ο Πελάτης θα χρεωθεί αναπόσβεστα τέλη σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Προμηθευτής ηλεκτρικού ρεύματος: VOLTON A.E.

Αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή: ΡΑΕ