Συχνές ερωτήσεις
 1. Ενημερώσεις για προϊόντα και υπηρεσίες Nova

  Υφιστάμενος πελάτης υπηρεσιών Nova

  Σε περίπτωση που είσαι πελάτης των υπηρεσιών Nova και δεν επιθυμείς να σε καλούμε για προώθηση των υπηρεσιών μας θα χρειαστεί να το επιλέξεις μέσα από την υπηρεσία My Account ή να επικοινωνήσεις με το 13831 (χρέωση 0,2500€/κλήση από σταθερό Nova).

  Μη πελάτης υπηρεσιών Nova

  Σε περίπτωση που δεν είσαι πελάτης μας και δεν επιθυμείς να λαμβάνεις κλήσεις για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών Nova θα χρειαστεί να μιλήσεις με τον πάροχο τηλεφωνίας σου για να εγγραφείς στο μητρώο (Ειδικό Μητρώο Συνδρομητών του άρθρου 11 Ν. 3471/2006).

  Σε περίπτωση που έχεις ήδη προβεί στις παραπάνω ενέργειες και συνεχίζουμε να σε καλούμε παρακαλούμε όπως επικοινωνήσεις με το 13831 (χρέωση 0,2500€/κλήση από σταθερό Nova) για να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες.

 2. Κλήσεις προωθητικού περιεχομένου από τρίτους

  Εάν επιθυμείς να σταματήσουν οι κλήσεις από τρίτους για σκοπούς προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς θα χρειαστεί να υποβάλλεις το αίτημα εγγραφής (Άρθρου 11 Ν. 3471/2006) με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

  • Συνδέσου στο myaccount.nova.gr
  • Απευθύνσου σε ένα Κατάστημα Nova για την συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης
  • Κάλεσε στο 13831 για οικιακούς πελάτες (χρέωση 0,2500€/κλήση από σταθερό Nova) ή στο 13832 για επιχειρήσεις (χωρίς χρέωση από σταθερό Nova).