Βρες εδώ χρήσιμες συμβουλές σχετικά με την πορεία ενεργοποίησης της σύνδεσης σου, την παραλαβή του router, την επίσκεψη τεχνικού σε νέα σύνδεση και πληροφορίες για τον λογαριασμό σου.
Συχνές ερωτήσεις
 1. Υποβολή νέας αίτησης σύνδεσης

  Σημεία Υποβολής αίτησης

  • Καταστήματα Nova
  • 13831
  • Τηλεφωνικά σε συνεργασία με εμπορικούς συνεργάτες 

  Δικαιολογητικά που χρειάζονται ανά περίπτωση αίτησης ενεργοποίησης:

  A. Φορητότητα αριθμού με ενεργή σταθερή τηλεφωνική γραμμή, χωρίς αλλαγή δ/νσης

  Δικαιολογητικά:

  • Ταυτότητα κατόχου γραμμής*
  • Ταυτότητα συνδρομητή*
  • Αντίγραφο λογαριασμού προηγούμενου παρόχου

  *Όταν είναι διαφορετικό πρόσωπο το ένα από το άλλο.

  B. Φορητότητα αριθμού από ασύρματη τηλεφωνική γραμμή ή γραμμή sip / Φορητότητα αριθμού και παράλληλη αλλαγή δ/νσης / Αριθμοδότηση 

  Δικαιολογητικά:

  • Ταυτότητα κατόχου γραμμής*
  • Ταυτότητα συνδρομητή*
  • Αντίγραφο λογαριασμού προηγούμενου παρόχου

  *Όταν είναι διαφορετικό πρόσωπο το ένα από το άλλο.

  Επιπλέον, στις περιπτώσεις κατασκευής νέας σταθερής τηλεφωνικής γραμμής είναι απαραίτητο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να έχουμε διαθέσιμα δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει η νομιμότητα του κτιρίου στο οποίο παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Στην παρακάτω ενότητα αναφέρονται τα επιπλέον δικαιολογητικά που χρειάζονται ανά περίπτωση. 

  Δικαιολογητικά που χρειάζονται βάσει διαδικασίας «Ελέγχου Νομιμότητας Κτηρίου»

  Αν κατά τον έλεγχο διαθεσιμότητας ιδιόκτητου δικτύου διαπιστώσουμε πως:

   1. Tο Αστικό σας Κέντρο είναι ένα από τα παρακάτω:

  τότε θα χρειαστεί να μας προσκομίσετε:

  • αντίγραφο προσφάτως επικυρωμένης οικοδομικής άδειας (μέσα στην τελευταία τετραετία) με τελική θεώρηση από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία

  ή εναλλακτικά:

  • Βεβαίωση του ΤΕΕ με την οποία πιστοποιείται η ένταξη του εν λόγω οικήματος στις διατάξεις του Ν. 4014/2011, από την οποία να προκύπτει η πλήρης εξόφληση (εφάπαξ) ή η καταβολή, τουλάχιστον, της 1ης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου, και δήλωση του ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου για κτίσματα που έχουν ανεγερθεί μέχρι την 31.1.1983, συνοδευόμενη από σχετική δήλωση μηχανικού και αποδεικτικό καταβολής του σχετικού προστίμου (αναστολή κατεδάφισης αυθαιρέτων βάσει του Ν. 1337/1983),

  ή

  • Άλλη αντίστοιχη δήλωση ή σχετικό δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο αυθαίρεο έχει δηλωθεί κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 410/1968 ή του Ν. 720/1977 «περί εξαιρέσεως από της κατεδαφίσεως αυθαιρέτων ή άλλου σχετικού νομοθετήματος. 

  Εάν το Αστικό σας Κέντρο δεν ανήκει στα παραπάνω, θα πρέπει να μας προσκομίσετε:

  • πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ (τελευταίου χρόνου).

  Χρήσιμες Πληροφορίες 

  • Αν μετακομίζετε σε άλλο οίκημα (αγορά ή ενοικίαση) μας καλύπτει λογαριασμός της ΔΕΗ του προηγούμενου κατόχου του οικήματος (ή και αλλού διαμερίσματος της ίδιας πολυκατοικίας).
  • Αν ΔΕΝ λαμβάνετε λογαριασμό από την ΔΕΗ αλλά από κάποιο άλλο πάροχο ενέργειας, δεχόμαστε ως δικαιολογητικό αυτόν τον λογαριασμό
  • Δεν χρειάζεται κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει την σχέση σας με το οίκημα στο οποίο διαμένετε (π.χ. διαφορετική επωνυμία στην άδεια οικοδομής)
  • Αν διαμένετε σε κτήριο εργατικής κατοικίας και δεν έχετε άδεια οικοδομής, μπορείτε να προσκομίσετε κάποιο έγγραφο που να πιστοποιεί ότι το οίκημα αποτελεί εργατική κατοικία και τον λογαριασμό της ΔΕΗ.
  • Στην περίπτωση που προσκομίσετε βεβαίωση ΤΕΕ για νομιμοποίηση αυθαιρέτου πρέπει να είναι εμφανές ότι έχει καταβληθεί τουλάχιστον η α’ δόση του ειδικού προστίμου.

 2. Πώς ενημερώνομαι για την πορεία της αίτησης μου;

  Με την υποβολή της αίτηση σας ενημερώνεστε μέσω sms στο κινητό επικοινωνίας που έχετε δηλώσει για την πιθανή ημερομηνία κατασκευής βρόχου ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης της φορητότητας του αριθμού από τον προηγούμενο πάροχο.

 3. Πως θα παραλάβω τον εξοπλισμό μου (router);

  Η παράδοση του εξοπλισμού (router) είναι προαιρετική και γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό μας, μετά από επικοινωνία που θα πραγματοποιηθεί μαζί σας, ώστε να οριστεί ραντεβού, ο οποίος απαιτείται να μεταβεί στο χώρο σας ,για να ολοκληρώσει την μικτονόμηση καθώς και να πραγματοποιήσει τον έλεγχο ορθής λειτουργίας της υπηρεσίας σας.

  Αν η αίτηση αφορά φορητότητα της τηλεφωνικής σας γραμμής από άλλο πάροχο, μπορείτε να παραλάβετε τον εξοπλισμό (προαιρετικά) από εξουσιοδοτημένο κατάστημα Nova, ή να σας σταλεί μέσω courier με αντικαταβολή.

 4. Επίσκεψη τεχνικού για την ολοκλήρωση της ενεργοποίησης

  Η επίσκεψη του τεχνικού μας στο χώρο σας γίνεται μετά από επικοινωνία που πραγματοποιείται μαζί σας ώστε να οριστεί ραντεβού. Αφορά ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν στον Κατανεμητή του κτιρίου, καθώς και έλεγχο ορθής λειτουργίας της υπηρεσίας.

  Στην περίπτωση που η αίτησή σας αφορά νέα τηλεφωνική γραμμή θα χρειαστεί να μεταβούν δύο τεχνικοί (αρχικά του ΟΤΕ και στη συνέχεια της Nova) στον χώρο σας για τις απαραίτητες τεχνικές εργασίες. Ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας όταν κατασκευαστεί η γραμμή από τον τεχνικό του ΟΤΕ (περίπου 15 ημέρες από την υποβολή της αίτησής σας) και θα ολοκληρώσει την ενεργοποίηση της υπηρεσίας σας.

 5. Οδηγίες για Ακύρωση της αίτησης προς το δίκτυό μας

  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε ακύρωση της αίτησης σας προς το δίκτυο μας τότε:

  • Αν η αίτηση έχει γίνει Εντός Καταστήματος: δεν διατίθεται δικαίωμα υπαναχώρησης
  • Αν η αίτηση έχει γίνει Εκτός Καταστήματος τότε:

  - Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να διατηρήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης (άρα ακόμα δεν έχουμε προβεί σε υλοποίηση της αίτησης ) μπορείτε να κάνετε ακύρωση ατελώς σε διάστημα εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής. Μετά το πέρας των 14 ημερών δεν υφίσταται πλέον το δικαίωμα υπαναχώρησης.

  - Σε περίπτωση όμως που έχετε επιλέξει να χάσετε εξαρχής το δικαίωμα υπαναχώρησης (άρα έχουμε προχωρήσει άμεσα σε υλοποίηση της αίτησης σας) τότε πρακτικά συνεχίζετε να έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της αίτησης και εφόσον δεν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσίας σας.

  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε στο δίκτυο μας θα χρειαστεί να καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 13831 (Δευτέρα-Κυριακή 07:00-23:00).