Δημόσια έργα - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Η Forthnet διαθέτει τεράστια εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας και σημαντική τεχνογνωσία για τις ειδικές απαιτήσεις του Δημόσιου Τομέα. Με μακροχρόνια, συνεχή παρουσία και δημιουργικές παρεμβάσεις στις Δημόσιες διαβουλεύσεις σχεδιασμού και διακηρύξεων, η εταιρία έχει αναδειχθεί σε ιδανικό συνεργάτη σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, από την κεντρική σύλληψη ενός καινοτόμου έργου ευρείας απήχησης μέχρι και την τελική φάση υλοποίησης.

Χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες και λύσεις e-Government, η Forthnet είναι σε θέση να υποστηρίξει τη Δημόσια Διοίκηση στη δημιουργία ηλεκτρονικά δικτυωμένων, πελατοκεντρικών κυβερνητικών Οργανισμών. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζονται Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών που έχουν δοκιμαστεί ευρύτατα με επιτυχία και στον ιδιωτικό τομέα.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις της Forthnet μπορούν να συμβάλουν στην επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών, καθώς επικεντρώνονται στην ενίσχυση της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας.

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» 

Πρόκειται για το δίκτυο που διασυνδέει περισσότερους από 4.000 φορείς Δημοσίου σε όλη την Ελλάδα. Η Forthnet είναι η Ανάδοχος εταιρία για τη Νησίδα 3 που αφορά στο Νομό Θεσσαλονίκης και εξυπηρετεί 240 φορείς, παρέχοντας υπηρεσίες δεδομένων, φωνής και εικόνας σε περισσότερους από 20.000 τελικούς χρήστες, υπαλλήλους των φορέων αυτών.

Το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ αποτέλεσε καινοτομική αιχμή για τις λειτουργίες του Δημοσίου. Η Forthnet υλοποίησε εξ ολοκλήρου τη Νησίδα 3 του Έργου, προσφέροντας και εγκαθιστώντας εξοπλισμό και συνδέσεις στο σύνολο των φορέων της, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό τις βάσεις για μια επιτυχημένη εφαρμογή των μεθόδων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Επιπλέον, το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας χωρίς χρέωση μεταξύ των φορέων, μειώνοντας έτσι δραστικά την τηλεπικοινωνιακή δαπάνη του Δημοσίου.

Μετεξέλιξη του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» θα αποτελέσει το Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» που θα παρέχει σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε περισσότερους από 33.000 φορείς του Δημοσίου.  Η Forthnet περιλαμβάνεται στις Αναδόχους εταιρίες της Συμφωνίας Πλαίσιο για 4 από τις 8 Νησίδες του έργου και θα συμμετέχει στις προσκλήσεις των αντίστοιχων εκτελεστικών συμβάσεων, με στόχο να αναλάβει σημαντικό τμήμα του Έργου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ CASE STUDIES ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

1. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ MPLS VPN ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ)

Μετά από σχετικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε, η Forthnet ανέλαβε την υλοποίηση του πανελλαδικού δικτύου MPLS VPN του ΟΣΕ, σε 123 σημεία, σε όλη την Ελλάδα. Επιπρόσθετα, παρέχονται υπηρεσίες διαχείρισης (help desk), υποστήριξης, ασφάλειας και παρακολούθησης του δικτύου, καθώς επίσης συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού.

2.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΚΑΙ DATA CENTER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΔΑ)

Μετά από σχετικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε, η Forthnet ανέλαβε την πλήρη κάλυψη των αναγκών της ΔΕΔΑ για τηλεπικοινωνιακές και Data Center υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχονται υπηρεσίες Internet, Layer2 διασύνδεσης και τηλεφωνίας, μέσω κυκλωμάτων οπτικών ινών. Επιπλέον, παρέχονται υπηρεσίες εικονικού τηλεφωνικού κέντρου (vPBX) και φιλοξενίας εφαρμογών σε Hybrid Cloud IT υποδομές (cloud hosting), στο data center της Forthnet, εξασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση και παραγωγικότητα.

Περισσότερα εδώ