• Υποβολή νέας αίτησης σύνδεσης

  Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την υποβολή νέας αίτησης κάνετε κλικ εδώ

  67

  Υποβολή νέας αίτησης σύνδεσης

  Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την υποβολή νέας αίτησης κάνετε κλικ εδώ

  67
 • Πως θα παραλάβω τον εξοπλισμό μου (router);

  Η παράδοση του εξοπλισμού γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό μας, μετά από επικοινωνία που θα πραγματοποιηθεί μαζί σας, ώστε να οριστεί ραντεβού, ο οποίος απαιτείται να μεταβεί στο χώρο σας ,για να ολοκληρώσει την μικτονόμηση καθώς και να πραγματοποιήσει τον έλεγχο ορθής λειτουργίας της υπηρεσίας σας.

  4712

  Πως θα παραλάβω τον εξοπλισμό μου (router);

  Η παράδοση του εξοπλισμού γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό μας, μετά από επικοινωνία που θα πραγματοποιηθεί μαζί σας, ώστε να οριστεί ραντεβού, ο οποίος απαιτείται να μεταβεί στο χώρο σας ,για να ολοκληρώσει την μικτονόμηση καθώς και να πραγματοποιήσει τον έλεγχο ορθής λειτουργίας της υπηρεσίας σας.

  4712
 • Επίσκεψη τεχνικού για την ολοκλήρωση της ενεργοποίησης

  Η επίσκεψη του τεχνικού μας στο χώρο σας γίνεται μετά από επικοινωνία που πραγματοποιείται μαζί σας ώστε να οριστεί ραντεβού. Αφορά ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν στον Κατανεμητή του κτιρίου, καθώς και έλεγχο ορθής λειτουργίας της υπηρεσίας.

  4714

  Επίσκεψη τεχνικού για την ολοκλήρωση της ενεργοποίησης

  Η επίσκεψη του τεχνικού μας στο χώρο σας γίνεται μετά από επικοινωνία που πραγματοποιείται μαζί σας ώστε να οριστεί ραντεβού. Αφορά ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν στον Κατανεμητή του κτιρίου, καθώς και έλεγχο ορθής λειτουργίας της υπηρεσίας.

  4714
 • Οδηγίες για Ακύρωση της αίτησης προς το δίκτυό μας

  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε ακύρωση της αίτησης σας προς το δίκτυο μας τότε:

  • Αν η αίτηση έχει γίνει Εντός Καταστήματος: δεν διατίθεται δικαίωμα υπαναχώρησης
  • Αν η αίτηση έχει γίνει Εκτός Καταστήματος τότε:

  - Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να διατηρήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης (άρα ακόμα δεν έχουμε προβεί σε υλοποίηση της αίτησης ) μπορείτε να κάνετε ακύρωση ατελώς σε διάστημα εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής. Μετά το πέρας των 14 ημερών δεν υφίσταται πλέον το δικαίωμα υπαναχώρησης

  - Σε περίπτωση όμως που έχετε επιλέξει να χάσετε εξαρχής το δικαίωμα υπαναχώρησης (άρα έχουμε προχωρήσει άμεσα σε υλοποίηση της αίτησης σας) τότε πρακτικά συνεχίζετε να έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της αίτησης και εφόσον δεν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσίας σας.

  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε στο δίκτυο μας θα χρειαστεί να καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 13831 (Δευτέρα-Κυριακή 07:00-23:00).

  4715

  Οδηγίες για Ακύρωση της αίτησης προς το δίκτυό μας

  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε ακύρωση της αίτησης σας προς το δίκτυο μας τότε:

  • Αν η αίτηση έχει γίνει Εντός Καταστήματος: δεν διατίθεται δικαίωμα υπαναχώρησης
  • Αν η αίτηση έχει γίνει Εκτός Καταστήματος τότε:

  - Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να διατηρήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης (άρα ακόμα δεν έχουμε προβεί σε υλοποίηση της αίτησης ) μπορείτε να κάνετε ακύρωση ατελώς σε διάστημα εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής. Μετά το πέρας των 14 ημερών δεν υφίσταται πλέον το δικαίωμα υπαναχώρησης

  - Σε περίπτωση όμως που έχετε επιλέξει να χάσετε εξαρχής το δικαίωμα υπαναχώρησης (άρα έχουμε προχωρήσει άμεσα σε υλοποίηση της αίτησης σας) τότε πρακτικά συνεχίζετε να έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της αίτησης και εφόσον δεν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσίας σας.

  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε στο δίκτυο μας θα χρειαστεί να καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 13831 (Δευτέρα-Κυριακή 07:00-23:00).

  4715
 • Πώς ενημερώνομαι για την πορεία της αίτησης μου?

  Με την υποβολή της αίτηση σας ενημερώνεστε μέσω sms στο κινητό επικοινωνίας που έχετε δηλώσει για την πιθανή ημερομηνία κατασκευής βρόχου

  4710

  Πώς ενημερώνομαι για την πορεία της αίτησης μου?

  Με την υποβολή της αίτηση σας ενημερώνεστε μέσω sms στο κινητό επικοινωνίας που έχετε δηλώσει για την πιθανή ημερομηνία κατασκευής βρόχου

  4710