• Αναβάθμιση της ταχύτητας του Internet

  Αν επιθυμείτε να αναβαθμίσετε την υπηρεσία σας σε VDSL μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα του δικτύου στον ακόλουθο σύνδεσμο.

  Εφόσον υπάρχει κάλυψη δικτύου VDSL στην περιοχή σας μπορείτε :

  -          Να επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα Nova προκειμένου να υποβάλλετε το αίτημα σας με αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας ή

  -          Να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 13831 (Δευτέρα ως Κυριακή 07.00 – 23.00) προκειμένου να καταχωρηθεί το αίτημα σας.

  290

  Αναβάθμιση της ταχύτητας του Internet

  Αν επιθυμείτε να αναβαθμίσετε την υπηρεσία σας σε VDSL μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα του δικτύου στον ακόλουθο σύνδεσμο.

  Εφόσον υπάρχει κάλυψη δικτύου VDSL στην περιοχή σας μπορείτε :

  -          Να επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα Nova προκειμένου να υποβάλλετε το αίτημα σας με αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας ή

  -          Να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 13831 (Δευτέρα ως Κυριακή 07.00 – 23.00) προκειμένου να καταχωρηθεί το αίτημα σας.

  290
 • Πώς μπορώ να κάνω την αίτηση μεταφοράς – μετακόμισης της υπηρεσίας μου;

  Για να δείτε πως μπορείτε να κάνετε εύκολα και γρήγορα την αίτηση μεταφοράς –μετακόμισης της υπηρεσίας σας κάντε κλικ εδώ

  4732

  Πώς μπορώ να κάνω την αίτηση μεταφοράς – μετακόμισης της υπηρεσίας μου;

  Για να δείτε πως μπορείτε να κάνετε εύκολα και γρήγορα την αίτηση μεταφοράς –μετακόμισης της υπηρεσίας σας κάντε κλικ εδώ

  4732
 • Μεταβίβαση

  Η μεταβίβαση τηλεφωνικής γραμμής είναι η δυνατότητα εκχώρησης της γραμμής ιδιοκτήτου δικτύου και των δικαιωμάτων αυτής σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (αναλόγως και του χαρακτηρισμού της υπηρεσίας – οικιακή χρήση – εταιρική χρήση).

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  ·         Απαιτείται η παρουσία και των δυο συνδρομητών (υφιστάμενου και νέου) σε κάποιο κατάστημα NOVA (μόνο εκεί μπορεί να γίνει η διαδικασία).

  ·         Συμπληρώνεται την  

  Η μεταβίβαση τηλεφωνικής γραμμής είναι η δυνατότητα εκχώρησης της γραμμής ιδιοκτήτου δικτύου και των δικαιωμάτων αυτής σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (αναλόγως και του χαρακτηρισμού της υπηρεσίας – οικιακή χρήση – εταιρική χρήση).

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  ·         Απαιτείται η παρουσία και των δυο συνδρομητών (υφιστάμενου και νέου) σε κάποιο κατάστημα NOVA (μόνο εκεί μπορεί να γίνει η διαδικασία).

  ·         Συμπληρώνετε την   Αίτηση Μεταβίβασης  για να μεταβιβαστεί η γραμμή στα νέα στοιχεία.**

   

  ** Δεν ανανεώνεται η δέσμευση ωστόσο παραμένουν τα χαρακτηριστικά που προηγούμενου κατόχου (πχ δέσμευση, προσφορά κλπ)

  ** Η διαδικασία μεταβίβασης είναι ΔΩΡΕΑΝ

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  ·         - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

  Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο και των δυο συνδρομητών (υφιστάμενου και νέου)

  ·         - ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ ΚΑΤΟΧΟΥ

  Ταυτότητα νέου κάτοχου

  Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

  Η εξόφληση των εκκρεμών ανεξόφλητων λογαριασμών και

  Συμπλήρωση αίτησης μεταβίβασης για να μεταβιβαστεί η γραμμή στα δικά τους στοιχεία.

  για να μεταβιβαστεί η γραμμή στα νέα στοιχεία.**

   

  ** Δεν ανανεώνεται η δέσμευση ωστόσο παραμένουν τα χαρακτηριστικά που προηγούμενου κατόχου (πχ δέσμευση, προσφορά κλπ)

  ** Η διαδικασία μεταβίβασης είναι ΔΩΡΕΑΝ

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  ·         ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

  Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο και των δυο συνδρομητών (υφιστάμενου και νέου)

  ·         ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ ΚΑΤΟΧΟΥ

  Ταυτότητα νέου κάτοχου

  Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

  Η εξόφληση των εκκρεμών ανεξόφλητων λογαριασμών και

  Συμπλήρωση αίτησης μεταβίβασης για να μεταβιβαστεί η γραμμή στα δικά τους στοιχεία.

  292

  Μεταβίβαση

  Η μεταβίβαση τηλεφωνικής γραμμής είναι η δυνατότητα εκχώρησης της γραμμής ιδιοκτήτου δικτύου και των δικαιωμάτων αυτής σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (αναλόγως και του χαρακτηρισμού της υπηρεσίας – οικιακή χρήση – εταιρική χρήση).

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  ·         Απαιτείται η παρουσία και των δυο συνδρομητών (υφιστάμενου και νέου) σε κάποιο κατάστημα NOVA (μόνο εκεί μπορεί να γίνει η διαδικασία).

  ·         Συμπληρώνεται την  

  Η μεταβίβαση τηλεφωνικής γραμμής είναι η δυνατότητα εκχώρησης της γραμμής ιδιοκτήτου δικτύου και των δικαιωμάτων αυτής σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (αναλόγως και του χαρακτηρισμού της υπηρεσίας – οικιακή χρήση – εταιρική χρήση).

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  ·         Απαιτείται η παρουσία και των δυο συνδρομητών (υφιστάμενου και νέου) σε κάποιο κατάστημα NOVA (μόνο εκεί μπορεί να γίνει η διαδικασία).

  ·         Συμπληρώνετε την   Αίτηση Μεταβίβασης  για να μεταβιβαστεί η γραμμή στα νέα στοιχεία.**

   

  ** Δεν ανανεώνεται η δέσμευση ωστόσο παραμένουν τα χαρακτηριστικά που προηγούμενου κατόχου (πχ δέσμευση, προσφορά κλπ)

  ** Η διαδικασία μεταβίβασης είναι ΔΩΡΕΑΝ

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  ·         - ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

  Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο και των δυο συνδρομητών (υφιστάμενου και νέου)

  ·         - ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ ΚΑΤΟΧΟΥ

  Ταυτότητα νέου κάτοχου

  Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

  Η εξόφληση των εκκρεμών ανεξόφλητων λογαριασμών και

  Συμπλήρωση αίτησης μεταβίβασης για να μεταβιβαστεί η γραμμή στα δικά τους στοιχεία.

  για να μεταβιβαστεί η γραμμή στα νέα στοιχεία.**

   

  ** Δεν ανανεώνεται η δέσμευση ωστόσο παραμένουν τα χαρακτηριστικά που προηγούμενου κατόχου (πχ δέσμευση, προσφορά κλπ)

  ** Η διαδικασία μεταβίβασης είναι ΔΩΡΕΑΝ

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  ·         ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

  Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο και των δυο συνδρομητών (υφιστάμενου και νέου)

  ·         ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ ΚΑΤΟΧΟΥ

  Ταυτότητα νέου κάτοχου

  Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

  Η εξόφληση των εκκρεμών ανεξόφλητων λογαριασμών και

  Συμπλήρωση αίτησης μεταβίβασης για να μεταβιβαστεί η γραμμή στα δικά τους στοιχεία.

  292
 • Ποια είναι η διαδικασία επανασύνδεσης της υπηρεσίας μετά από φραγή λόγω ανεξόφλητου υπολοίπου;

  Για υπηρεσίες 3play, 2play, Τηλεφωνίας, Internet, Satellite
  Σε περίπτωση προσωρινής φραγής της υπηρεσίας, θα χρειαστεί η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων παραστατικών επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους Τρόπους Πληρωμής (για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην σελίδα για τους Τρόπους Πληρωμής).
  Αν επιλέξετε on line σημείο εξόφλησης, η υπηρεσία θα είναι άμεσα διαθέσιμη χωρίς να χρειαστεί κάποια επιπλέον ενέργεια.(LINK http://www.nova.gr/gr/exupiretisi-pelaton-/simeia-polisis-exupiretisis/…)
  Αν επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο σημείο εξόφλησης, θα χρειαστεί να επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών Nova (13831) για να δηλώστε τα στοιχεία πληρωμής και να δρομολογηθεί η επαναλειτουργία της υπηρεσίας.
  Σημείωση: αν υπάρχει εκκρεμότητα σε δόση διακανονισμού (για τις υπηρεσίες 3play, 2play, Τηλεφωνίας, Internet ), θα χρειαστεί επιπλέον του ληξιπρόθεσμου παραστατικού να καλυφθεί και το ποσό της δόσης διακανονισμού.

  Για υπηρεσίες Τηλεόρασης
  • Διακοπή υπηρεσίας εντός του τρέχοντος μήνα
  Θα χρειαστεί η αποπληρωμή του/των ληξιπρόθεσμων παραστατικών επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους Τρόπους Πληρωμής (για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην σελίδα για τους Τρόπους Πληρωμής ).
  Σημείωση: αν η επανασύνδεση υπηρεσίας γίνει σε διαφορετική ημερομηνία από την ημερομηνία προσωρινής διακοπής, υπάρχει επιπλέον χρέωση του Τέλους Επανασύνδεσης
  • Διακοπή υπηρεσίας σε προηγούμενο μήνα/μήνες
  Θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών Nova (13831) για να ενημερωθείτε για το διάστημα συνδρομής που θα χρειαστεί να αποπληρώσετε για να γίνει η επανασύνδεση της υπηρεσίας.

  4736

  Ποια είναι η διαδικασία επανασύνδεσης της υπηρεσίας μετά από φραγή λόγω ανεξόφλητου υπολοίπου;

  Για υπηρεσίες 3play, 2play, Τηλεφωνίας, Internet, Satellite
  Σε περίπτωση προσωρινής φραγής της υπηρεσίας, θα χρειαστεί η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων παραστατικών επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους Τρόπους Πληρωμής (για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην σελίδα για τους Τρόπους Πληρωμής).
  Αν επιλέξετε on line σημείο εξόφλησης, η υπηρεσία θα είναι άμεσα διαθέσιμη χωρίς να χρειαστεί κάποια επιπλέον ενέργεια.(LINK http://www.nova.gr/gr/exupiretisi-pelaton-/simeia-polisis-exupiretisis/…)
  Αν επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο σημείο εξόφλησης, θα χρειαστεί να επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών Nova (13831) για να δηλώστε τα στοιχεία πληρωμής και να δρομολογηθεί η επαναλειτουργία της υπηρεσίας.
  Σημείωση: αν υπάρχει εκκρεμότητα σε δόση διακανονισμού (για τις υπηρεσίες 3play, 2play, Τηλεφωνίας, Internet ), θα χρειαστεί επιπλέον του ληξιπρόθεσμου παραστατικού να καλυφθεί και το ποσό της δόσης διακανονισμού.

  Για υπηρεσίες Τηλεόρασης
  • Διακοπή υπηρεσίας εντός του τρέχοντος μήνα
  Θα χρειαστεί η αποπληρωμή του/των ληξιπρόθεσμων παραστατικών επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους Τρόπους Πληρωμής (για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην σελίδα για τους Τρόπους Πληρωμής ).
  Σημείωση: αν η επανασύνδεση υπηρεσίας γίνει σε διαφορετική ημερομηνία από την ημερομηνία προσωρινής διακοπής, υπάρχει επιπλέον χρέωση του Τέλους Επανασύνδεσης
  • Διακοπή υπηρεσίας σε προηγούμενο μήνα/μήνες
  Θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών Nova (13831) για να ενημερωθείτε για το διάστημα συνδρομής που θα χρειαστεί να αποπληρώσετε για να γίνει η επανασύνδεση της υπηρεσίας.

  4736
 • Όλα τα διαθέσιμα πακέτα Nova για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει

  Για να δείς όλα τα διαθέσιμα πακέτα Nova και να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει κάνε κλικ εδώ

  4726

  Όλα τα διαθέσιμα πακέτα Nova για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει

  Για να δείς όλα τα διαθέσιμα πακέτα Nova και να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει κάνε κλικ εδώ

  4726
 • Πως μπορώ να αναβαθμίσω την ταχύτηταν του Internet;

  Αν επιθυμείτε να αναβαθμίσετε την υπηρεσία σας σε VDSL μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα του δικτύου στον ακόλουθο σύνδεσμο (link http://www.nova.gr/gr/exupiretisi-pelaton-/ergaleia-internet-tilefonias…).
  Εφόσον υπάρχει κάλυψη δικτύου VDSL στην περιοχή σας μπορείτε :
  - Να επισκεφθείτε ένα κατάστημα Nova (link http://www.nova.gr/gr/exupiretisi-pelaton-/simeia-polisis-exupiretisis/…) προκειμένου να υποβάλλετε το αίτημα σας με αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας ή
  - Να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 13831 (Δευτέρα ως Κυριακή 07.00 – 23.00) προκειμένου να καταχωρηθεί το αίτημα σας.

  4730

  Πως μπορώ να αναβαθμίσω την ταχύτηταν του Internet;

  Αν επιθυμείτε να αναβαθμίσετε την υπηρεσία σας σε VDSL μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα του δικτύου στον ακόλουθο σύνδεσμο (link http://www.nova.gr/gr/exupiretisi-pelaton-/ergaleia-internet-tilefonias…).
  Εφόσον υπάρχει κάλυψη δικτύου VDSL στην περιοχή σας μπορείτε :
  - Να επισκεφθείτε ένα κατάστημα Nova (link http://www.nova.gr/gr/exupiretisi-pelaton-/simeia-polisis-exupiretisis/…) προκειμένου να υποβάλλετε το αίτημα σας με αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας ή
  - Να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 13831 (Δευτέρα ως Κυριακή 07.00 – 23.00) προκειμένου να καταχωρηθεί το αίτημα σας.

  4730
 • Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεις για το πακέτο σου και πώς θα το προσαρμόσεις στις δικές σου ανάγκες

  Για να δεις πως θα προσαρμόσεις το πακέτο σου στις δικές σου ανάγκες κάνε κλικ εδώ

  4728

  Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεις για το πακέτο σου και πώς θα το προσαρμόσεις στις δικές σου ανάγκες

  Για να δεις πως θα προσαρμόσεις το πακέτο σου στις δικές σου ανάγκες κάνε κλικ εδώ

  4728
 • Πληροφορίες για τη διακοπή(κατάργηση) της υπηρεσίας σου

  Αν επιθυμείτε την οριστική κατάργηση της υπηρεσίας σας θα χρειαστεί :

  - Να επισκεφθείτε το πλησιέστερο κατάστημα Nova (link με το εργαλείο) με αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας προκειμένου να υποβάλλετε την αίτηση οριστικής κατάργησης ή

  - Να αποστείλετε το αίτημα σας με φαξ στο 2119559399 ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nova.gr επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας.

  • Σημείωση: η οριστική κατάργηση της υπηρεσίας σας σημαίνει ότι ο τηλεφωνικός αριθμός θα χαθεί

  4740

  Πληροφορίες για τη διακοπή(κατάργηση) της υπηρεσίας σου

  Αν επιθυμείτε την οριστική κατάργηση της υπηρεσίας σας θα χρειαστεί :

  - Να επισκεφθείτε το πλησιέστερο κατάστημα Nova (link με το εργαλείο) με αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας προκειμένου να υποβάλλετε την αίτηση οριστικής κατάργησης ή

  - Να αποστείλετε το αίτημα σας με φαξ στο 2119559399 ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nova.gr επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας.

  • Σημείωση: η οριστική κατάργηση της υπηρεσίας σας σημαίνει ότι ο τηλεφωνικός αριθμός θα χαθεί

  4740