Τηλεφωνία
Απεριόριστες κλήσεις:
  • Προς σταθερά, για να μιλάς όσο θέλεις, με όποιον θέλεις, σε όλη την Ελλάδα.
  • Προς κινητά για να μιλάς όσο θέλεις προς όλα τα κινητά, όλων των δικτύων κινητής τηλεφωνίας Ελλάδος.