Cloud Servers Cloud Servers Cloud Servers Cloud Servers
Cloud & Security

Cloud Servers

Cloud Servers

Φιλοξενία στo υψηλής διαθεσιμότητας και ασφάλειας Cloud της Nova

Cloud & Security

Cloud Servers

Μειώστε άμεσα το κόστος ενεργοποίησης και συντήρησης υποδομών ΙΤ σε in-house υποδομές, λαμβάνοντας virtualized resources στην Cloud υποδομή της Nova, η οποία φιλοξενείται σε ελληνικό Data Center υψηλών προδιαγραφών και 24x7 τεχνικής υποστήριξης από εξειδικευμένο προσωπικό.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Cloud Servers

Nova