Leased Lines Leased Lines Leased Lines Leased Lines
Data Connectivity

Leased Lines

Leased Lines

Εγγυημένη Layer2 διασύνδεση σημείων σε Ελλάδα ή και εξωτερικό

Data Connectivity

Leased Lines

L2 διασύνδεση μεταξύ δύο σημείων παρουσίας στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό, εγγυημένης χωρητικότητας και ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Leased Lines

Nova