Βρες εδώ χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τηλεφωνία μέσω Δορυφόρου, αλλαγή τηλεφωνικού αριθμού, δεύτερη τηλεφωνική γραμμή κ.α.
Συχνές ερωτήσεις
 1. Πληροφορίες για Τηλεφωνία μέσω δορυφόρου

  Οι υπηρεσίες τηλεφωνίας παρέχονται μέσω δορυφόρου με τη χρήση τεχνολογίας VoIP.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή τους είναι η αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο χώρο σας.

  Τηλεφωνία

  Απεριόριστη Τηλεφωνία προς όλους το παρόχους
  - Παροχή της τηλεφωνίας με τεχνολογία VoiP μέσω δορυφόρου
  - Παρέχεται χρήση γεωγραφικών αριθμών (όπως & στο LLU) και εξυπηρετούνται και υπάρχοντες αριθμοί (φορητότητα)
  - Η χρήση της τηλεφωνίας, δεν συσχετίζεται με την ταχύτητα του internet και δεν επηρεάζεται από την πολιτική ορθής χρήσης του internet
  - Δεν υποστηρίζονται οι κλήσεις Data  κλήσεις μέσω Fax & Modem

  Internet

  Γρήγορο internet έως 20 Mbps, μέσω δορυφόρου με ταχύτητες έως 20 Mbps download (από 10 Mbps σήμερα) και 6 Mbps upload (από 2 Mbps σήμερα).

  Πολιτικής Ορθής Χρήσης 10 GB  / μήνα.

  Ισχύει Πολιτική Ορθής Χρήσης με ανώτατο όριο κίνησης δεδομένων 10GB / μήνα ή 20GB/μήνα (με απεριόριστη νυχτερινή χρήση 23:00- 07:00) εφόσον επιλεχθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία.

  Σε περίπτωση που ξεπεραστεί το όριο:
  - καμία πρόσθετη χρέωση
  - μείωση της ταχύτητας στα 256 kbps έως το τέλος του μηνιαίου κύκλου της υπηρεσίας
  - επαναφορά άμεσα της κανονικής ταχύτητας με την εκκίνηση του νέου μηνιαίου κύκλου
  - με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης που ξεπερνάει το όριο είναι για ελάχιστες ημέρες σε χαμηλή ταχύτητα

 2. Πως μπορώ να αντικαταστήσω τον τηλεφωνικό μου αριθμό;

  Υπηρεσίες για το Σπίτι

  Η αλλαγή* του τηλεφωνικού αριθμού** γίνεται μόνο εγγράφως.

  • Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει παραμείνει ενεργή η υπηρεσία εντός του δικτύου Nova για 6 μήνες κι αν έχει προηγηθεί κι άλλη αλλαγή αριθμού, να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 2 μήνες από αυτή.
  • Υπάρχει εφάπαξ χρέωση βάσει του εκάστοτε τιμοκαταλόγου κι εμφανίζεται στον πρώτο λογαριασμό μετά την αλλαγή.

  * Η δυνατότητα αλλαγής του τηλεφωνικού αριθμού είναι διαθέσιμη σε υπηρεσίες εντός του δικτύου Nova και για δορυφορικές υπηρεσίες. Για υπηρεσίες Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμής (εκτός Ιδιόκτητου δικτύου Nova) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αλλαγή τηλεφωνικού αριθμού.

  ** Δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής του νέου αριθμού.

  Υπηρεσίες για την Επιχείρηση

  Για να κάνεις αλλαγή στον τηλεφωνικό αριθμό σου θα πρέπει να απευθυνθείς σε κατάστημα Nova ώστε να συμπληρωθεί σχετική αίτηση.

  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρωθεί 6 μήνες στην υπηρεσία και αν έχει προηγηθεί κι άλλη αλλαγή αριθμού, να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 2 μήνες από αυτή.

  Δικαιολογητικά

  • Δικαιολογητικά για φυσικά πρόσωπα

  - Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο

  Δικαιολογητικά για εταιρεία

  - Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου (αν απευθυνθεί στο κατάστημα άλλος εκτός του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να υπάρχει και εξουσιοδότηση επικυρωμένη καθώς και το δελτίο ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου)

  - ΦΕΚ ή Καταστατικό εταιρίας

  - Σφραγίδα εταιρίας

 3. Πως μπορώ να ενεργοποιήσω τη μόνιμη απόκρυψη αριθμού;

  Με την ενεργοποίηση της μόνιμης απόκρυψης δεν θα εμφανίζεται ο τηλεφωνικός σου αριθμός όταν πραγματοποιείς εξερχόμενες κλήσεις.

  Η ενεργοποίηση όπως και η απενεργοποίηση πραγματοποιείται με σχετική αίτηση μεταβολής στοιχείων, που θα πρέπει να κάνεις είτε σε κατάστημα Nova, είτε καλώντας στο 13831 για οικιακούς πελάτες (χρέωση 0,2500€/κλήση από σταθερό Nova) ή στο 13832 για επιχειρήσεις (χωρίς χρέωση από σταθερό Nova).