Βρες εδώ χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με ψηφιακές ευκολίες, τηλεφωνία μέσω Δορυφόρου, αλλαγή τηλεφωνικού αριθμού, δεύτερη τηλεφωνική γραμμή κ.α.
Συχνές ερωτήσεις
 1. Πληροφορίες για Τηλεφωνία μέσω δορυφόρου

  Οι υπηρεσίες τηλεφωνίας παρέχονται μέσω δορυφόρου με τη χρήση τεχνολογίας VoIP.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή τους είναι η αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο χώρο σας.

  Τηλεφωνία

  Απεριόριστη Τηλεφωνία προς όλους το παρόχους
  - Παροχή της τηλεφωνίας με τεχνολογία VoiP μέσω δορυφόρου
  - Παρέχεται χρήση γεωγραφικών αριθμών (όπως & στο LLU) και εξυπηρετούνται και υπάρχοντες αριθμοί (φορητότητα)
  - Η χρήση της τηλεφωνίας, δεν συσχετίζεται με την ταχύτητα του internet και δεν επηρεάζεται από την πολιτική ορθής χρήσης του internet
  - Δεν υποστηρίζονται οι κλήσεις Data  κλήσεις μέσω Fax & Modem

  Internet

  Γρήγορο internet έως 20 Mbps, μέσω δορυφόρου με ταχύτητες έως 20 Mbps download (από 10 Mbps σήμερα) και 6 Mbps upload (από 2 Mbps σήμερα).

  Πολιτικής Ορθής Χρήσης 10 GB  / μήνα.

  Ισχύει Πολιτική Ορθής Χρήσης με ανώτατο όριο κίνησης δεδομένων 10GB / μήνα ή 20GB/μήνα (με απεριόριστη νυχτερινή χρήση 23:00- 07:00) εφόσον επιλεχθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία.

  Σε περίπτωση που ξεπεραστεί το όριο:
  - καμία πρόσθετη χρέωση
  - μείωση της ταχύτητας στα 256 kbps έως το τέλος του μηνιαίου κύκλου της υπηρεσίας
  - επαναφορά άμεσα της κανονικής ταχύτητας με την εκκίνηση του νέου μηνιαίου κύκλου
  - με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης που ξεπερνάει το όριο είναι για ελάχιστες ημέρες σε χαμηλή ταχύτητα

 2. Ψηφιακές Ευκολίες Σταθερής Τηλεφωνίας

  Δωρεάν Βασικό πακέτο ψηφιακών ευκολιών: Αναγνώριση, Αναμονή, Εκτροπή, Επιλεκτική Απόκρυψη.

  Δωρεάν Επιπλέον πακέτο ψηφιακών ευκολιών: Τριμερής συνομιλία, Αυτόματη κλήση, Συντετμημένη κλήση, Υπηρεσία “Μην ενοχλείτε”, Υπηρεσία απόρριψης κλήσεων με απόκρυψη, Φραγή εξερχομένων κλήσεων.

  Σημείωση: Για λόγους προστασίας υπερβολικών χρεώσεων, δεν παρέχεται πλέον η δυνατότητα να οριστεί από τον χρήστη μέσω ψηφιακής ευκολίας η προώθηση κλήσεων σε προορισμούς εξωτερικού και προς αριθμούς πρόσθετης χρέωσης 90. Αν ο συνδρομητής επιθυμείτε να ενεργοποιηθεί η προώθηση κλήσεων προς τους παραπάνω προορισμούς, θα πρέπει να επικοινωνήσετε στο 13832.
  Για τις υπηρεσίες τηλεφωνίας με απλή τηλεφωνική γραμμή υποστηρίζονται κανονικά όλες οι ψηφιακές ευκολίες.

  Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ.

 3. Πως μπορώ να ενεργοποιήσω τη μόνιμη απόκρυψη αριθμού;

  Με την ενεργοποίηση μόνιμης απόκρυψης δεν εμφανίζεται ο αριθμός σας όταν πραγματοποιείτε εξερχόμενες κλήσεις.

  Η ενεργοποίηση όπως και η απενεργοποίηση πραγματοποιείται με σχετική αίτηση μεταβολής στοιχείων, που θα πρέπει να κάνετε είτε σε κατάστημα NOVA, είτε καλώντας στο 13831 για το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για οικιακούς πελάτες ή στο 13832 για επιχειρήσεις. 

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου (αν απευθυνθεί στο κατάστημα άλλος εκτός του νομίμου εκπροσώπου θα πρέπει να υπάρχει και εξουσιοδότηση επικυρωμένη καθώς και το δελτίο ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου)
  • ΦΕΚ ή Καταστατικό εταιρίας
  • Σφραγίδα εταιρίας

 4. Αλλαγή τηλεφωνικού αριθμού

  Ιδιώτες

  Η αλλαγή του τηλεφωνικού αριθμού* γίνεται μόνο εγγράφως.

  • Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει παραμείνει ενεργή η υπηρεσία εντός ιδιόκτητου δικτύου Forthnet για έξι μήνες  και αν έχει προηγηθεί και άλλη αλλαγή αριθμού**, να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο μήνες από αυτή.
  • Υπάρχει εφάπαξ χρέωση βάσει του εκάστοτε τιμοκαταλόγου και εμφανίζεται στον πρώτο λογαριασμό μετά την αλλαγή

  * Η δυνατότητα αλλαγής του τηλεφωνικού αριθμού είναι διαθέσιμη σε υπηρεσίες εντός ιδιόκτητου δικτύου Forthnet και για δορυφορικές υπηρεσίες. Για ΧΕΓ (εκτός Ιδιόκτητου δικτύου Forthnet) υπηρεσίες η αλλαγή του τηλεφωνικού αριθμού δεν μπορεί να υλοποιηθεί(πρέπει να είναι στο δίκτυο του ΟΤΕ για να γίνει)

  ** Δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής του νέου αριθμού

  Επιχειρήσεις

  Για να κάνετε αλλαγή στον τηλεφωνικό αριθμό σας θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κατάστημα της NOVA ώστε να συμπληρωθεί σχετική αίτηση.
  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρωθεί 6μήνες στην υπηρεσία και αν έχει προηγηθεί και άλλη αλλαγή αριθμού, να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο μήνες από αυτή.

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου(αν απευθυνθεί στο κατάστημα άλλος εκτός του νομίμου εκπροσώπου θα πρέπει να υπάρχει και εξουσιοδότηση επικυρωμένη καθώς και το δελτίο ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου)
  • ΦΕΚ ή Καταστατικό εταιρίας
  • Σφραγίδα εταιρίας

 5. Δεύτερη τηλεφωνική γραμμή

  Μπορείτε να προσθέσετε δεύτερο τηλεφωνικό αριθμό στην κύρια υπηρεσία σας και να εμφανίζεται στον ίδιο λογαριασμό.  Για ενεργοποίηση απευθυνθείτε σε ένα από τα καταστήματα Nova ή καλέστε στο 13831.

  Διευκρινήσεις:

  • Η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί μέσω ειδικού εξοπλισμού(τεχνολογία VoIP) και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αδιάλειπτη παροχή ρεύματος.
  • Ο νέος τηλεφωνικός αριθμός παρέχεται με απευθείας αριθμοδότηση και δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του από το συνδρομητή.
  • Η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή παρέχεται με επιπλέον χρέωση στο μηνιαίο πάγιο, καθώς και με χρέωση τέλους ενεργοποίησης βάσει του ενημερωμένου τιμοκαταλόγου