5G
Nέος πελάτης
  • Φωτοτυπία Α.Δ.Τ. του Νόμιμου Εκπροσώπου ή εξουσιοδότηση από τον Νομ. Εκπρόσωπο (εφόσον η αίτηση γίνεται από τρίτο πρόσωπο)
  • Αποδεικτικό Σύστασης στο οποίο φαίνονται τα στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου (Καταστατικό, ΦΕΚ σύστασης, άδεια λειτουργίας κλπ).
  • Φωτοτυπία λογαριασμού του προηγούμενου παρόχου σε περίπτωση φορητότητας
  • Αποδεικτικό ΔΕΚΟ (προαιρετικά) σε περίπτωση νέας σύνδεσης για πρώτη φορά στο δίκτυο της WIND (ή εντός των προηγούμενων 4 μηνών)
  • Αποδεικτικό επαγγελματικής ιδιότητας

Expert's Tip

Σε περιπτώσεις ΔΕΚΟ, Μη κερδοσκοπικών οργανισμών και Δημόσιων Φορέων θα χρειαστεί επιπρόσθετα και η έγκριση δαπάνης.

Υφιστάμενος πελάτης
  • Φωτοτυπία Α.Δ.Τ. του Νόμιμου Εκπροσώπου ή εξουσιοδότηση από τον Νομ. Εκπρόσωπο (εφόσον η αίτηση γίνεται από τρίτο πρόσωπο)
  • Αποδεικτικό διεύθυνσης έδρας 
  • Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού από τον τρέχοντα πάροχο σταθερής τηλεφωνίας