Virtual Data Center Virtual Data Center Virtual Data Center Virtual Data Center
Cloud & Security

Virtual Data Center

Virtual Data Center

Cloud resources με δυναμική ανακατανομή ανάλογα τις ανάγκες σας

Cloud & Security

Virtual Data Center

Στην υπηρεσία Virtual Data Center προσφέρεται ένα σύνολο virtual υποδομών στο Cloud της Nova, συγκεκριμένα vCPU, vRAM και vHDD/SSD, με δυνατότητα να ανακατανέμετε τα διαθέσιμα resources σε διαφορετικά virtual machines ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες σας.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Virtual Data Center

Nova