Colocation Hosting Colocation Hosting Colocation Hosting Colocation Hosting
Data Center

Colocation Hosting

Colocation Hosting

Φιλοξενία υποδομών και εφαρμογών σε ελληνικά και αξιόπιστα Data Centers

Data Center

Colocation Hosting

Η υπηρεσία απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν μειωμένο κόστος διαχείρισης και λειτουργίας ενός σύγχρονου computer room υψηλής ασφάλειας και διαθεσιμότητας.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Colocation Hosting

Nova