5G
Επιστροφή σε Γενικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | 15.06.2023. 09:00:00

Ανακοίνωση τροποποίησης συμβατικών όρων καρτοκινητής 15/07/2023

Η NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., (στο εξής  η Εταιρεία) ανακοινώνει την τροποποίηση των όρων χρήσης Καρτοκινητής με την ακόλουθη προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 9, που τιτλοφορείται «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ». Η προσθήκη που εισάγεται παρατίθεται αυτούσια: 

«Κατ’ εξαίρεση, οι παραπάνω προβλέψεις δεν εφαρμόζονται και η Εταιρεία δύναται να προβεί σε άμεση διακοπή της Σύνδεσης του Συνδρομητή χωρίς δυνατότητα εκ νέου ενεργοποίησής της με την ανανέωση χρηματικού υπολοίπου, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής κληθεί να επικαιροποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία και δεν το πράξει εντός της προθεσμίας που θα του τάξει η Εταιρεία ειδοποιώντας τον σχετικά.» 

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων που διέπουν την παροχή των υπηρεσιών καρτοκινητής , ακολουθώντας την προσήκουσα διαδικασία ενημέρωσης των συνδρομητών, όπως εκάστοτε ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι συνδρομητές διατηρούν  το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασής τους αζημίως από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και για δύο (2) μήνες από τη θέση σε ισχύ των νέων όρων. Σε περίπτωση καταγγελίας, ο συνδρομητής των υπηρεσιών καρτοκινητής τηλεφωνίας δύναται να υποβάλει σχετικό αίτημα προς την Εταιρεία προκειμένου να του επιστραφεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος το εναπομείναν στην κάρτα χρηματικό υπόλοιπο. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας καλώντας στο 13800 (0,25€/ κλήση) ή απευθυνθείτε σε κάποιο από τα Καταστήματα του Δικτύου της Εταιρείας.