5G
Fast Path ή non-interleaved

Τα bits που περιέχουν την ψηφιακή πληροφορία αποστέλλονται με την κανονική τους σειρά. Ανάλογα την ποιότητα της σύνδεσης, μπορεί να υπάρξουν απώλειες δεδομένων.

Interleaved

Τα bits δεν στέλνονται με τη σειρά, αλλά αποθηκεύονται προσωρινά και έπειτα αλλάζει η σειρά τους. Αυτό συμβαίνει για την καλύτερη διόρθωση λαθών που μπορεί να εμφανιστούν κατά την μετάδοση δεδομένων.

Ενεργοποίηση Fast Path
  • Σε σύνδεση VDSL το fast path είναι ήδη ενεργοποιημένο
  • Σε σύνδεση ADSL, επικοινώνησε μαζί μας εδώ για την ενεργοποίησή του