5G
Προσωπικά δεδομένα & επικοινωνία

Όπως και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, έτσι και τα κινητά τηλέφωνα είναι ευάλωτα σε παράνομα λογισμικά / ιούς και για τον λόγο αυτό οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η ασφαλής χρήση του κινητού μας είναι πρωτίστως δική μας ευθύνη.

Η εγκατάσταση ενός ιού είναι εφικτή εφόσον ο ίδιος ο χρήστης εγκαταστήσει μόνος του ή μέσω τρίτων μία άγνωστη εφαρμογή στο κινητό του.

Προστασία προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών

H υποδομή ασφαλείας του δικτύου της Nova βασίζεται στο διεθνές πρότυπο ασφάλειας ISO 27001. Αναλυτικότερα, η αρχιτεκτονική ασφάλειας των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και οι μηχανισμοί ελέγχου και καταγραφής προσβάσεων, σε συνδυασμό με τη συνεχή αξιολόγηση των συστημάτων αυτών για αδυναμίες, έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ολοκληρωμένης ασφάλειας για τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της Nova.

Τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων των πελατών της Nova έχει στην ευθύνη της η Διεύθυνση Ασφαλείας Πληροφοριών της εταιρείας, η οποία έχει στενή συνεργασία στον τομέα αυτό και με την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ).

Στο πλαίσιο αυτό, προστατεύουμε το απόρρητο των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας όχι μόνο σύμφωνα με ό,τι ορίζει η σχετική νομοθεσία του ελληνικού κράτους, αλλά και η δική μας ηθική δέσμευση απέναντί τους.

Ασφαλής χρήση κινητού τηλεφώνου
 • Να χρησιμοποιείς πάντα έναν από τους τύπους κλειδώματος που παρέχει το κινητό σου τηλέφωνο (χρήση PIN, κωδικός πρόσβασης, μοτίβο κτλ.) για την αποτροπή χρήσης της συσκευής σου από μη εξουσιοδοτημένα άτομα
 • Μην αφήνεις το κινητό σου εκτεθειμένο σε εμφανή σημεία
 • Μην επιτρέπεις την χρήση του κινητού σου από τρίτα πρόσωπα, χωρίς την έγκρισή σου
 • Μην αποθηκεύεις/ διατηρείς ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες στο κινητό σου τηλέφωνο, όπως κωδικούς πρόσβασης ebanking, PIN τραπεζικών καρτών κτλ. για να μην διαρρεύσουν σε τρίτους, σε περίπτωση απώλειας της συσκευής σου
Προστασία από ανεπιθύμητα μηνύματα ή ανεπιθύμητες κλήσεις (SPAM & Spoofing)

SPAM μηνύματα(SMS/MMS/Email)

 • Τα SPAM email ή SMS/MMS αποστέλλονται μαζικά από άγνωστες ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή συστήματα υπολογιστών του εξωτερικού σε τυχαίες ηλεκτρονικές διευθύνσεις (email) ή αριθμούς κινητών (SMS/MMS)
 • Συνήθως προτρέπουν στην αποστολή μηνυμάτων ή στην πραγματοποίηση εξερχομένων κλήσεων, τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν υψηλές χρεώσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, προτρέπουν την επίσκεψη μη ασφαλών διαδικτυακών ιστοτόπων (sites)
 • Κάποιες φορές το κείμενο του μηνύματος υποδεικνύει ότι είναι spam (πχ αναφορά σε απίθανα δώρα ή μοναδικές προσφορές, ορθογραφικά λάθη κτλ.) και άλλοτε όχι

SPAM κλήσεις

Πρόκειται για κλήσεις από αριθμούς υψηλής χρέωσης που υπόσχονται ταξίδια και μοναδικές προσφορές ή κλήσεις από άγνωστους αριθμούς εξωτερικού, όπου οι καλούντες ζητούν εργασία στην Ελλάδα/παροχή οικονομικής βοήθειας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αφορούν αναπάντητες κλήσεις από αριθμούς του εξωτερικού, με σκοπό να παρακινήσουν τους καλούμενους να πραγματοποιήσουν εξερχόμενες κλήσεις.

Caller ID Spoofing

Ως ‘Caller ID Spoofing’ καλείται η πρακτική κατά την οποία ο αριθμός του καλούντος παραποιείται και κατά συνέπεια αποκρύπτεται ο πραγματικός αριθμός απ’ τον οποίο προέρχεται η κλήση ή ο πραγματικός αριθμός από τον οποίο αποστέλλεται το SMS. Η πρακτική αυτή είναι παράνομη.

Επισημαίνουμε ότι:

 • Στο πλαίσιο προστασίας των συνδρομητών μας από ανεπιθύμητη επικοινωνία μέσω SMS (Spam SMS), η Nova λαμβάνει μέτρα έτσι ώστε να περιορίζονται τέτοιου είδους ενέργειες. Πιθανή συνέπεια αυτών των ενεργειών μπορεί να είναι η περιστασιακή αδυναμία λήψης μηνυμάτων (SMS) από ορισμένους διεθνείς προορισμούς. Αντιθέτως η αποστολή μηνυμάτων σε αυτούς τους προορισμούς θα λειτουργεί κανονικά
 • Η Nova δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει την πραγματική προέλευση της κλήσης ή του SMS, στην περίπτωση του ‘Spoofing’, καθώς αποκρύπτεται ο πραγματικός αριθμός
 • Επίσης, σε περίπτωση που η αποστολή των μηνυμάτων πραγματοποιείται μέσω εφαρμογών (app), η Nova δεν μπορεί να γνωρίζει την προέλευση των δεδομένων που ανταλλάσσονται μέσω τρίτων, ούτε έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο της επικοινωνίας
 • Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν είναι χρεώσιμες, εφόσον ο καλούμενος βρίσκεται στην Ελλάδα
 • Οι εξερχόμενες κλήσεις χρεώνονται βάσει του εκάστοτε προγράμματος χρήσης

Συμβουλεύουμε τους συνδρομητές μας:

 • Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με την κοινοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων
 • Να μην προωθούν μηνύματα που υπόσχονται δώρα και προσφορές, με την προϋπόθεση ότι πρέπει να σταλούν σε άλλους παραλήπτες
 • Να μην εμπιστεύονται αρχεία ή εφαρμογές που αποστέλλονται από άγνωστους αριθμούς μέσω μηνυμάτων (SMS/MMS/Email)
 • Να μην απαντούν σε μηνύματα που αποστέλλονται μέσω SMS/MMS/Email αν δεν γνωρίζουν τον αποστολέα ή τον αριθμό. Ενδέχεται να αφορούν ανεπιθύμητα μηνύματα (SPAM), τα οποία εκτός από ενοχλητικά, μπορεί να επιφέρουν υψηλές χρεώσεις στο λογαριασμό τους
 • Να μην απαντούν σε κλήσεις από αριθμούς που δεν γνωρίζουν, καθώς ενδέχεται να αφορούν ανεπιθύμητες κλήσεις (SPAM calls)
 • Να μην πραγματοποιούν εξερχόμενες κλήσεις σε άγνωστους αριθμούς, προς αποφυγή υψηλών χρεώσεων
 • Να μην μοιράζονται κωδικούς πρόσβασης και ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες μέσω EMAIL, SMS ή μέσω διαδικτύου
 • Να μην επιλέγουν ή ακολουθούν συνδέσμους (links) που αποστέλλονται μέσω SMS/MMS ή Email και ζητούν την καταχώρηση των προσωπικών τους στοιχείων
 • Να μην εμπιστεύονται αρχεία ή εφαρμογές που αποστέλλονται με SMS/MMS/Email ή Bluetooth και προέρχονται από μη αξιόπιστες πηγές
Προστασία προσωπικών δεδομένων και κωδικών από το ηλεκτρονικό ψάρεμα ή αλλιώς Phishing

Το Phishing είναι ενέργεια εξαπάτησης των χρηστών του διαδικτύου, κατά την οποία ο 'θύτης' υποδύεται μία αξιόπιστη οντότητα, όπως κάποιο Τραπεζικό ίδρυμα, Δημόσιο Οργανισμό κτλ., με σκοπό την αθέμιτη απόκτηση προσωπικών δεδομένων, όπως είναι ευαίσθητα ιδιωτικά στοιχεία και κωδικοί.

Πώς λειτουργεί:

Οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι οι ακόλουθες:

 • Μέσω Email/SMS/MMS: ο χρήστης λαμβάνει ένα μήνυμα από κάποιον που συστήνεται ως αξιόπιστη πηγή. Το μήνυμα προτρέπει τον χρήστη να επιλέξει έναν σύνδεσμο (link) που οδηγεί σε μια ιστοσελίδα, παρόμοια με την αυθεντική, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για ιστοσελίδα που έχουν δημιουργήσει επιτήδειοι. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων είτε δίνει στον χρήστη την αίσθηση του επείγοντος (πχ αποφυγή κλειδώματος τραπεζικού λογαριασμού), είτε υπόσχεται κέρδη/συμμετοχή σε διαγωνισμούς
 • Μέσω ψεύτικων ιστοσελίδων: πρόκειται για ιστοσελίδες που αναδύονται στον χρήστη κατά την πλοήγησή του στο Διαδίκτυο, παρουσιάζοντας έρευνες ή διαγωνισμούς, όπου στο τέλος ζητούν την καταχώρηση των προσωπικών του δεδομένων (τηλέφωνο, αριθμό τραπεζικής κάρτας κτλ.)

Επισημαίνουμε ότι:

Η Nova δεν θα σας ζητήσει ποτέ να κοινοποιήσετε προσωπικούς κωδικούς, στοιχεία τραπεζικών καρτών και άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, μέσω SMS/MMS, Email, φορμών επικοινωνίας κτλ.

Συμβουλεύουμε τους συνδρομητές μας:

 • Να ελέγχουν πάντα τον αποστολέα ενός email, κάνοντας ‘κλικ’ πάνω στο όνομα που ε
 • μφανίζεται, για να βλέπουν την πλήρη ηλεκτρονική του διεύθυνση
 • Να ελέγχουν το περιεχόμενο του μηνύματος για τυχόν ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη
 • Να μην εγκαθιστούν εφαρμογές από μη αξιόπιστες/ επιβεβαιωμένες πηγές
 • Να επικοινωνούν πάντα με τον οργανισμό ή το ίδρυμα που υποτίθεται ότι έχει στείλει το μήνυμα
 • Να αποκλείουν (block) την ηλεκτρονική διεύθυνση ή τον αριθμό που έχει στείλει το ύποπτο μήνυμα