5G
Δικαιολογητικά μετακόμισης
  • Αποδεικτικό ταυτότητας
  • Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή επίσημο έγγραφο που αναγράφεται η νέα διεύθυνση
Κόστος μεταφοράς
  • Εξαρτάται από την υποδομή που έχουμε στη νέα σου διεύθυνση
  • Θα ενημερωθείς από το κατάστημα Nova κατά τη διάρκεια της αίτησης

Χρήσιμη συμβουλή

Το κόστος αφορά μόνο περιπτώσεις μεταφοράς τηλεφωνικής γραμμής σε νέα διεύθυνση.