Βρες εδώ χρήσιμες συμβουλές επίλυσης που αφορούν την υπηρεσία Τηλεφωνίας, όπως αδυναμία εισερχομένων/εξερχομένων κλήσεων, πρόβλημα με fax ή συναγερμό κα.
Συχνές ερωτήσεις
 1. Δεν έχω τηλέφωνο (καθόλου σήμα)

  • Για τις υπηρεσίες υπηρεσίες ευρυζωνικής τηλεφωνίας:

  Ελέγξτε ότι ο δικτυακός σας εξοπλισμός (router) βρίσκεται σε λειτουργία και η ένδειξη (led) Broadband/DSL είναι σταθερά αναμμένη.

  Πραγματοποιήστε δοκιμή με μια διαφορετική τηλεφωνική συσκευή. Αν δεν έχετε διαθέσιμη, δοκιμάστε να αλλάξετε το τηλεφωνικό καλώδιο (υποδοχή Phone1).

  Αν το πρόβλημα παραμένει πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του δικτυακού σας εξοπλισμού αναμένοντας να έρθει σε λειτουργία η ένδειξη (led) Broadband/DSL.

  • Για τις υπηρεσίες τηλεφωνίας με απλή τηλεφωνική γραμμή (PSTN)

  Συνδέστε την τηλεφωνική συσκευή στην κεντρική τηλεφωνική πρίζα του χώρου σας (αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο του χώρου).

  Αν το πρόβλημα παραμείνει κάντε δοκιμή με μια διαφορετική τηλεφωνική συσκευή, ή αν δεν έχετε διαθέσιμη, δοκιμάστε να αλλάξετε το τηλεφωνικό καλώδιο.

  Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση τότε επικοινωνήστε με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης υπηρεσιών τηλεφωνίας & Internet, μέσω chat στο My Account και στο www.nova.gr . Εναλλακτικά, καλώντας στο 13731, χωρίς χρέωση.

 2. Έχω πρόβλημα με την ποιότητα κλήσεων (έχω θόρυβο και παράσιτα ή διακοπές τηλεφωνίας)

  • Για τις υπηρεσίες ευρυζωνικής τηλεφωνίας

  Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει ορθά τις συσκευές τηλεφώνου σας, σύμφωνα με τις οδηγίες συνδεσμολογίας ευρυζωνικής τηλεφωνίας.

  Σε περίπτωση που το πρόβλημα παραμένει, θα προτείναμε να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση (reboot) του δικτυακού σας εξοπλισμού μέχρι να επανέλθει η λειτουργία της ένδειξης (led) Phone1.

  • Για τις υπηρεσίες τηλεφωνίας με απλή τηλεφωνική γραμμή (PSTN)

  Συνδέστε την τηλεφωνική συσκευή στην κεντρική τηλεφωνική πρίζα του χώρου σας (αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο) χωρίς να είναι συνδεδεμένο το router, το φίλτρο ή ο διαχωριστής (splitter).

  Αν το πρόβλημα παραμένει, δοκιμάστε να συνδέσετε ένα νέο φίλτρο ή splitter. Επίσης, δοκιμάστε να συνδέσετε μια άλλη τηλεφωνική συσκευή ή αν δεν έχετε διαθέσιμη, δοκιμάστε να αλλάξετε το τηλεφωνικό καλώδιο.

  Αν ωστόσο ο θόρυβος παραμένει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης υπηρεσιών τηλεφωνίας & Internet, μέσω chat στο MyAccount και στο www.nova.gr. Εναλλακτικά, καλώντας στο 13731, χωρίς χρέωση.

 3. Δεν έχω αναγνώριση κλήσεων

  • Για τις υπηρεσίες ευρυζωνικής τηλεφωνίας

  Δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε μια επανεκκίνηση του δικτυακού σας εξοπλισμού (router) αναμένοντας να επανέλθει σε λειτουργία η ένδειξη (led) Phone1.

  Αν το πρόβλημα παραμείνει κάντε μία επανεκκίνηση της τηλεφωνικής συσκευή σας από το ρεύμα εφόσον είναι ασύρματη, ειδάλλως προβείτε σε αντικατάσταση των μπαταριών της ενσύρματης συσκευής.

  • Για τις υπηρεσίες τηλεφωνίας με απλή τηλεφωνική γραμμή (PSTN)

  Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε το δικτυακό σας εξοπλισμό (router) και ελέγξτε αν λειτουργεί η αναγνώριση. Αν το πρόβλημα αποκατασταθεί προβείτε σε αντικατάσταση του φίλτρου ή του διαχωριστή (splitter)

  Αν το πρόβλημα παραμείνει κάντε μία επανεκκίνηση της τηλεφωνικής συσκευή σας από το ρεύμα εφόσον είναι ασύρματη, ειδάλλως προβείτε σε αντικατάσταση των μπαταριών της ενσύρματης συσκευής.

  Αν ωστόσο δεν υπάρχει επίλυση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης υπηρεσιών τηλεφωνίας & Internet, μέσω chat στο My Account και στο www.nova.gr. Εναλλακτικά, καλώντας στο 13731, χωρίς χρέωση.

 4. Δεν δέχομαι εισερχόμενες κλήσεις από κινητά ή σταθερά τηλέφωνα, ενώ τους καλώ κανονικά. Τι μπορώ να κάνω;

  Προτείνουμε αρχικά να δοκιμάσετε να πραγματοποιήσετε μία εξερχόμενη κλήση προς το κινητό σας.

  Αν ο αριθμός που εμφανιστεί στην αναγνώριση του κινητού σας είναι ο σωστός, τότε δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης των άλλων παρόχων για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας σας, η οποία γίνεται σταδιακά και προτείνουμε αναμονή 24 ωρών.

  Αν ο αριθμός που εμφανιστεί στην αναγνώριση του κινητού σας, δεν είναι ο σωστός, ή έχουν παρέλθει 24 ώρες από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης υπηρεσιών τηλεφωνίας & Internet, μέσω chat στο My Account και στο www.nova.gr.  Εναλλακτικά, καλώντας στο 13731, χωρίς χρέωση.

 5. Δεν μπορώ να κάνω εξερχόμενες κλήσεις ενώ δέχομαι κανονικά

  Αν έχετε ενεργοποιημένη κάποια ψηφιακή ευκολία δοκιμάστε να την απενεργοποιήσετε.
  Αν το πρόβλημα παραμείνει δοκιμάστε να συνδέσετε την τηλεφωνική συσκευή στην κεντρική τηλεφωνική πρίζα του χώρου σας (αυτή που βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο του σπιτιού).
  Αν το πρόβλημα παραμείνει κάντε δοκιμή με μια άλλη τηλεφωνική συσκευή ή αν δεν έχετε διαθέσιμη, δοκιμάστε να αλλάξετε το τηλεφωνικό καλώδιο.
  Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα στο 13731.

 6. Πρόβλημα με ειδικό εξοπλισμό (συναγερμός, μηχάνημα πιστωτικών καρτών)

  Αν είστε νέος πελάτης βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί φίλτρο στον εξοπλισμό και ότι έχει ελεγχθεί η σωστή λειτουργία από τον τεχνικό που το εγκατέστησε.
  Αν το πρόβλημα εξακολουθεί επικοινωνήστε με τον τεχνικό σας, ώστε να σας δοθούν τα τηλέφωνα που καλεί ο εξοπλισμός και εφόσον αφορούν κέντρο λήψης σημάτων, επικοινωνήστε με το 13731.
  Αν είστε υφιστάμενος συνδρομητής θα πρέπει αρχικά να ελεγχθεί το φίλτρο και στην συνέχεια να επιβεβαιώσει ο τεχνικός που εγκατέστησε τον εξοπλισμό ότι λειτουργεί και είναι σωστά τοποθετημένος.
  Αν ωστόσο δεν υπάρχει επίλυση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης υπηρεσιών τηλεφωνίας & Internet, μέσω chat στο My Account και στο www.nova.gr.

  Εναλλακτικά, καλώντας στο 13731, χωρίς χρέωση ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει διαθέσιμη στην Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη/Επικοινωνία και εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα.

 7. Πρόβλημα στη λειτουργία fax

  Ελέγξτε αν στο fax έχει τοποθετηθεί φίλτρο ή διαχωριστής (splitter).
  Αν όχι θα πρέπει να τοποθετήσετε (εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου το fax είναι συνδεδεμένο σε δεύτερη γραμμή πάνω στο router).
  Εάν εξακολουθεί το πρόβλημα μειώστε την ταχύτητα του fax από 11900 σε 9600/5700 διαδοχικά.
  Επιβεβαιώστε ότι είναι απενεργοποιημένο το Error Correction.
  Αν δεν υπάρχει επίλυση  προσθέστε παύσεις ανάμεσα στους αριθμούς πληκτρολογώντας κόμμα ή τελεία (πχ 211,22,44,77)
  Αν και πάλι δεν υπάρχει επίλυση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης υπηρεσιών τηλεφωνίας & Internet, μέσω chat στο My Account και στο www.nova.gr.

  Εναλλακτικά, καλώντας στο 13731, χωρίς χρέωση ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει διαθέσιμη στην Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη/Επικοινωνία και εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας άμεσα.

 8. Υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης τεχνικού σας στο χώρο μου;

  Φυσικά! Αν χρειάζεστε εξειδικευμένο τεχνικό να ελέγξει την εγκατάσταση και τη σύνδεση του αποκωδικοποιητή σας μπορείτε να μας ενημερώσετε μέσω chat στο My Account και στο nova.gr είτε καλώντας στο 13831 (0,2500€ ανά κλήση, από δίκτυο Nova).