Βρες εδώ χρήσιμες οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση και την αναβάθμιση του αποκωδικοποιητή του Pay TV. 
Συχνές ερωτήσεις
 1. Με ποιους τρόπους μπορώ να συνδέσω τον αποκωδικοποιητή μου (GSH-2970) με την τηλεόραση;

  Σύνδεση μέσω HDMI

  Γι’ αυτόν τον τρόπο σύνδεσης, κάνε χρήση ενός καλωδίου HDMI για τη σύνδεση του αποκωδικοποιητή με την τηλεόραση.

   

  1. Προετοιμασία εξοπλισμού

  Επιβεβαίωσε ότι η τηλεόραση σου έχει είσοδο HDMI. Βεβαιώσου ότι ο αποκωδικοποιητής και η  τηλεόραση είναι εκτός ρεύματος πριν ξεκινήσεις την εγκατάσταση.

  2. Σύνδεση καλωδίου Εικόνας και Ήχου

  Χρησιμοποίησε το HDMI καλώδιο (παρέχεται) για τη σύνδεση από την ψηφιακή έξοδο HDMI του αποκωδικοποιητή σου στην αντίστοιχη είσοδο HDMI της τηλεόρασής σου.

  3. Σύνδεση κεραίας

  Σύνδεσε το καλώδιο από το δορυφορικό πιάτο στην είσοδο SAT IN στο πίσω μέρος του αποκωδικοποιητή. Αντίστοιχα, σύνδεσε το καλώδιο από την επίγεια κεραία στην είσοδο RF IN.

  4. Σύνδεση με το ρεύμα

  α. Σύνδεσε με προσοχή το τροφοδοτικό του αποκωδικοποιητή σε κατάλληλη πρίζα.

  β. Σύνδεσε το άκρο του τροφοδοτικού στην είσοδο DC IN στο πίσω μέρος του αποκωδικοποιητή.

  γ. Τροφοδότησε με ρεύμα την τηλεόραση σου και βάλε τη σε λειτουργία.

  Πλέον, είναι όλα έτοιμα.

  Σύνδεση μέσω AV

  Γι’ αυτόν τον τρόπο σύνδεσης, κάνε χρήση ενός καλωδίου AV (RCA) για τη σύνδεση του αποκωδικοποιητή με την τηλεόραση. 

  1. Προετοιμασία εξοπλισμού

  Επιβεβαίωσε ότι η τηλεόραση σου έχει εισόδους RCA: VIDEO, AUDIO R και AUDIO L.

  Βεβαιώσου ότι ο αποκωδικοποιητής και η τηλεόραση είναι εκτός ρεύματος πριν ξεκινήσεις την εγκατάσταση.

  2. Σύνδεση καλωδίου Εικόνας και Ήχου

  Σύνδεσε το ένα άκρο (jack) του καλωδίου AV στην είσοδο AV στον αποκωδικοποιητή πρώτα.

  ΕΙΚΟΝΑ - Σύνδεσε το κίτρινο RCA από το καλώδιο AV στην αντίστοιχη υποδοχή της τηλεόρασης.

  ΗΧΟΣ - Σύνδεσε το κόκκινο και το άσπρο RCA από το καλώδιο AV στις αντίστοιχες υποδοχές της τηλεόρασης.

  3. Σύνδεση κεραίας

  Σύνδεσε το καλώδιο από το δορυφορικό πιάτο στην είσοδο SAT IN στο πίσω μέρος του αποκωδικοποιητή. Αντίστοιχα, σύνδεσε το καλώδιο από την επίγεια κεραία στην έξοδο RF IN.

  4. Σύνδεση με το ρεύμα

  α. Σύνδεσε με προσοχή το τροφοδοτικό του αποκωδικοποιητή σε κατάλληλη πρίζα.

  β. Σύνδεσε το άκρο του τροφοδοτικού στην είσοδο DC IN στο πίσω μέρος του αποκωδικοποιητή.

  γ. Τροφοδότησε με ρεύμα την τηλεόρασή σου και βάλε τη σε λειτουργία. 

  Πλέον, είναι όλα έτοιμα.

 2. Πώς εγκαθιστώ για πρώτη φορά τον αποκωδικοποιητή μου (GSH-2970)

  Αφού συνδέσεις την τηλεόραση και τον αποκωδικοποιητή σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται, ο αποκωδικοποιητής θα ξεκινήσει να λειτουργεί.

  Πάτησε το πλήκτρο ΟΚ του τηλεχειριστηρίου σου στις οθόνες που ακολουθούν για να ξεκινήσεις τη    διαδικασία σάρωσης δορυφορικών και επίγειων καναλιών.

  Οι αρχικές επιλογές με τις οποίες ξεκινά ο αποκωδικοποιητής είναι δυνατόν να αλλάξουν μέσα από τις ρυθμίσεις του, πατώντας το πλήκτρο MENU κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας – θέασης.

  Θέαση καναλιών

  Μετά τη σάρωση των δορυφορικών και επίγειων καναλιών μπορείς πλέον να χρησιμοποιήσεις τον αποκωδικοποιητή για θέαση.

  Σε κατάσταση θέασης, πάτησε τα πλήκτρα CH+/CH- για εναλλαγή καναλιών. Πάτησε VOL+/VOL- για αλλαγή  έντασης ήχου.

 3. Πώς μπορώ να αναβαθμίσω τον αποκωδικοποιητή NovaBox;

  Για να αναβαθμίσεις τον αποκωδικοποιητή NovaBox, ακολουθείς τα παρακάτω απλά βήματα:

  Επιλέγεις  Μενού |  Βοήθεια | Αναβάθμιση δέκτη

  Εναλλακτικά:

  Συνδέεσαι στο myaccount.nova.gr

  Επιλέγεις από το Μενού Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη  | Τεχνικές ρυθμίσεις εξοπλισμού Νova | Αναβάθμιση Αποκωδικοποιητή

  Στη συνέχεια, επιλέγεις ΑΠΟΣΤΟΛΗ.  Η αναβάθμιση θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά.

  Μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, θα χρειαστεί να ελέγξεις τις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις 
  (Μέσω του Menu | Ρυθμίσεις | Περιβαλλοντικές  | Χρόνος Απενεργοποίησης: Ποτέ).

 4. Πώς μπορώ να κάνω σάρωση καναλιών στον αποκωδικοποιητή NovaBox;

  Για να κάνεις σάρωση καναλιών επιλέγεις από το τηλεκοντρόλ:

  Menu | Ρυθμίσεις | Τεχνικές ρυθμίσεις | Σάρωση | Σάρωση δορυφορική ή Σάρωση δορυφορική και επίγεια (αν έχεις συνδέσει την επίγεια κεραία στον δέκτη σου)

  Εναλλακτικά:

  Συνδέεσαι στο myaccount.nova.gr

  Επιλέγεις από το μενού Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη | Τεχνικές ρυθμίσεις εξοπλισμού Νova | Σάρωση δικτύων κύριου εξοπλισμού Nova και στη συνέχεια ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

 5. Πως μπορώ να κάνω λήψη επίγειων ψηφιακών καναλιών (με σύνδεση επίγειας κεραίας);

  Εάν διαθέτεις NovaBox 3001 ή NovaBox 5001, θα πρέπει να συνδέσεις την επίγεια κεραία σου στην υποδοχή RF-IN του δέκτη σου.

  Έπειτα θα πρέπει να προχωρήσεις σε Σάρωση καναλιών από το μενού του δέκτη.

  Από το τηλεχειριστήριο της Nova πατάς το πλήκτρο Menu και επιλέγεις Ρυθμίσεις->Τεχνικές ρυθμίσεις ->Σάρωση -> Σάρωση δορυφορική και επίγεια.