Χρήσιμα

Tιμοκατάλογοι

Πολιτική Ανοικτού Διαδικτύου

Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών

Διαβίβαση δεδομένων με σκοπό τη διαχείριση απαιτήσεων

Συχνές ερωτήσεις Nova Satellite

Συχνές ερωτήσεις Nova Energy

Επικοινωνία μέσω email

Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου της υπηρεσίας Live Chat

Πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε άτομα με εξειδικευμένες ανάγκες