Χρήσιμα

Διμηνιαίοι λογαριασμοί

Πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε άτομα με εξειδικευμένες ανάγκες

Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου της υπηρεσίας Live Chat

Πολιτική Ανοικτού Διαδικτύου

Δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών

Διαβίβαση δεδομένων με σκοπό τη διαχείριση απαιτήσεων

Συχνές ερωτήσεις Nova Satellite

Συχνές ερωτήσεις Nova Energy

Επικοινωνία μέσω email

Tιμοκατάλογοι

Συνοπτική σύμβαση

Κώδικας Δεοντολογίας

Κωδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών