Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας («Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Ηθικής») είναι το θεμέλιο που καθορίζει τις προσδοκίες της United Group για τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε. Συμβάλλει στο να δοθεί η δυνατότητα σε όλους όσους εργάζονται στην United Group να κατανοήσουν την ευθύνη που έχουν να ενεργούν σύμφωνα με τον Κώδικα, τις ισχύουσες πολιτικές και τη νομοθεσία, ανεξαρτήτως ρόλου ή τοποθεσίας, προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.

Όπου οι νόμοι ή οι κανονισμοί είναι λιγότερο αυστηροί από τον Κώδικα ή τις πολιτικές μας, εφαρμόζουμε τα υψηλότερα πρότυπα. Ως εργαζόμενοι της United Group, όταν χρειαζόμαστε οδηγίες ή αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα ή θέλουμε να κάνουμε κάποια Αναφορά, μπορούμε να επικοινωνούμε είτε με τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της χώρας μας ή τον Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της United Group. 

Όλοι όσοι αναφέρουν έναν αληθινό προβληματισμό θα προστατεύονται πάντα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Αναφορών και Μη Ανταπόδοσης Αντιποίνων

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε διευκρινήσεις σχετικά με θέματα που αφορούν τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Ηθικής, μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στις Συχνές Ερωτήσεις ή να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της United Group με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • E-mail: [email protected]
  • Γραμμή Υποστήριξης και Αναφορών (μέσω ιστότοπου): unitedgroup.ethicspoint.com
  • Γραμμή Υποστήριξης και Αναφορών (εφαρμογή για πρόσβαση μέσω κινητού/tablet) με Κωδικό QR

  • Αριθμός τηλεφώνου χωρίς χρέωση από σταθερό τηλέφωνο (Ελλάδα): 800 000 0126

Σε περίπτωση που επιθυμείτε, παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα αντίστοιχα έγγραφα στα Αγγλικά:

UG Code of Business Conduct and Ethics

UG Protected Disclosure Antiretaliation Policy

UG Integrity Helpline FAQ