Βρες εδώ χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα χρήσης και τις δυνατότητες τροποποίησης της υπηρεσίας σου, όπως αναβάθμιση ταχύτητας, μετακόμιση, μεταβίβαση.
Συχνές ερωτήσεις
 1. Όλα τα διαθέσιμα πακέτα Nova για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει

  Για να δείς όλα τα διαθέσιμα πακέτα Nova και να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει κάνε κλικ εδώ

 2. Πως μπορώ να τροποποιήσω το πρόγραμμα σύνδεσης μου;

  • Ενεργοποίηση πρόσθετων υπηρεσιών στο υφιστάμενο πρόγραμμα σύνδεσης (εξαιρούνται αλλαγές στις υπηρεσίες τηλεφωνίας όπως προσθήκη χρόνου ομιλίας σε κινητά ή διεθνή) μπορεί να γίνει:

  - Μέσω του Nova My Account.

   - Στο πλησιέστερο κατάστημα Nova. Απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας συνδρομητή ή εξουσιοδότηση από τον συνδρομητή (αν δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος στο κατάστημα)

  - Καλώντας στο 13831 (0,2500€/κλήση, από σταθερό Nova). Απαιτείται επικοινωνία από τον ίδιο τον συνδρομητή και πραγματοποιείται ηχογράφηση του αιτήματος.

  • Μετάβαση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα σύνδεσης (συμπεριλαμβανομένων και αλλαγών στις υπηρεσίες τηλεφωνίας) μπορεί να γίνει:

  - Στο πλησιέστερο κατάστημα Nova. Απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας συνδρομητή ή εξουσιοδότηση από τον συνδρομητή (αν δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος στο κατάστημα)

  - Καλώντας στο 13831 (0,2500€/κλήση, από σταθερό Nova). Απαιτείται επικοινωνία από τον ίδιο τον συνδρομητή και πραγματοποιείται ηχογράφηση του αιτήματος. Εξαιρείται η αναβάθμιση προς υπηρεσίες 3play όπου αντί για ηχογράφηση δρομολογείται αποστολή αίτησης μετατροπής.

  • Απενεργοποίηση πρόσθετων υπηρεσιών στο υφιστάμενο πρόγραμμα σύνδεσης μπορεί να γίνει:

  - Στο πλησιέστερο κατάστημα Nova. Απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας συνδρομητή ή εξουσιοδότηση από τον συνδρομητή (αν δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος στο κατάστημα)

  - Καλώντας στο 13831 (0,2500€/κλήση, από σταθερό Nova). Απαιτείται επικοινωνία από τον ίδιο τον συνδρομητή και πραγματοποιείται ηχογράφηση του αιτήματος.

 3. Πώς μπορώ να κάνω την αίτηση μεταφοράς – μετακόμισης της υπηρεσίας μου;

  Για την μεταφορά – μετακόμιση της τηλεφωνικής σας γραμμής ή/και της υπηρεσίας Nova Τηλεόραση μπορείτε να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κατάστημα Nova.

  Δικαιολογητικά

  • Φωτοτυπία της ταυτότητας / διαβατηρίου του συνδρομητή.
  • Πρόσφατο (τελευταίου εξαμήνου) λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ ή άλλου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου) από τη νέα διεύθυνση.
  • Αν το νέο οίκημα είναι νεόδμητο, αντίγραφο οικοδομικής άδειας κατάλληλα θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για την οριστική σύνδεση – ηλεκτροδότηση του ακινήτου (ν. 4030/2011, ν. 1512/1985, κ.λπ.).
  • Αν δεν είναι δυνατή η προσκόμιση λογαριασμού ενέργειας μπορεί να δοθεί εναλλακτικά κάποιο από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  - Οικοδομική άδεια (ή αντίγραφο συμβολαίου εφόσον αναφέρεται ο αριθμός αδείας)

  - Μισθωτήριο συμβόλαιο από το TaxisNet ή έντυπο E9

  - Εκτύπωση από ΔΕΔΔΗΕ της παροχής ρεύματος

  Διευκρινίσεις

  • Τα εφάπαξ τέλη για την πραγματοποίηση της μετακόμισης και τυχόν εξοπλισμού είναι σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της εκάστοτε υπηρεσίας και όποιας ενδεχόμενης προσφοράς.
  • Η υπηρεσία μεταφέρεται στη νέα διεύθυνση ως έχει, δηλαδή με το υφιστάμενο πρόγραμμα/προσφορά της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που θα ήθελες κάποια μεταβολή της υπηρεσίας, αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν της ολοκλήρωσης της μετακόμισης.
  • Η ταχύτητα πρόσβασης στο Internet δεν αλλάζει κατά την μετακόμιση, εκτός αν η υφιστάμενη ταχύτητα δεν υποστηρίζεται στην νέα διεύθυνση οπότε και πρέπει να επιλεγεί κάποια από τις διαθέσιμες ταχύτητες.
  • Σε περίπτωση που η μετακόμιση πραγματοποιείται σε περιοχή όπου διαφοροποιείται το πρόθεμα του τηλεφωνικού αριθμού (για παράδειγμα μετακόμιση σε άλλη πόλη εκτός Νομού), τότε δεν μπορεί να διατηρηθεί ο υπάρχον τηλεφωνικός αριθμός και δίνεται νέος τηλεφωνικός αριθμός από τη Nova.
  • Με την μετακόμιση της υπηρεσίας ισχύει ανανέωση 12μηνης δέσμευσης της υπηρεσίας.

 4. Πώς θα προχωρήσω σε μεταβίβαση της τηλεφωνικής μου γραμμής σε νέα στοιχεία;

  Η μεταβίβαση τηλεφωνικής γραμμής είναι η δυνατότητα εκχώρησης της γραμμής και των δικαιωμάτων αυτής σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (αναλόγως και του χαρακτηρισμού της υπηρεσίας, οικιακή χρήση ή εταιρική χρήση).

  • Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά με τη παρουσία και των δυο συνδρομητών (υφιστάμενου και νέου) σε κάποιο κατάστημα Nova.
  • Ο υφιστάμενος συνδρομητής θα πρέπει να εξοφλήσει οποιοδήποτε τυχόν υπόλοιπο λογαριασμού υπάρχει ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.
  • Οι συνδρομητές συμπληρώνουν την Αίτηση Μεταβίβασης για να μεταβιβαστεί η γραμμή στα νέα στοιχεία.
  • Δεν ανανεώνεται η δέσμευση της υπηρεσίας.
  • Το πρόγραμμα σύνδεσης μεταφέρεται αυτούσιο ως έχει με τις υφιστάμενες παροχές, προσφορά και χαρακτηριστικά.
  • Η διαδικασία μεταβίβασης είναι δωρεάν.

  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  • Φυσικά πρόσωπα: Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο και των δυο συνδρομητών (υφιστάμενου και νέου)
  • Εκλιπόντα κατόχου: Ταυτότητα νέου κάτοχου, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, εξόφληση των εκκρεμών ανεξόφλητων λογαριασμών και συμπλήρωση αίτησης μεταβίβασης για να μεταβιβαστεί η γραμμή στα δικά τους στοιχεία

 5. Πως μπορώ να κάνω οριστική διακοπή (κατάργηση) της υπηρεσίας μου;

  Διευκρινίζουμε ότι οριστική διακοπή (κατάργηση) υπηρεσίας με τηλεφωνική γραμμή ισοδυναμεί με απώλεια του τηλεφωνικού αριθμού.

  Για την οριστική διακοπή της υπηρεσίας σου μπορείς να απευθυνθείς στο πλησιέστερο κατάστημα Nova με αντίγραφο της αστυνομικής σου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Σε περίπτωση που αδυνατείς  να επισκεφθείς ένα κατάστημα Nova, μπορείς να απευθυνθείς τηλεφωνικά στο 13831 (χρέωση 0,2500€/κλήση από σταθερό Nova) για να σε καθοδηγήσουν σχετικά.