Κατάργηση του 14831 (υπηρεσία ώρα Ελλάδας) Κατάργηση του 14831 (υπηρεσία ώρα Ελλάδας) Κατάργηση του 14831 (υπηρεσία ώρα Ελλάδας) Κατάργηση του 14831 (υπηρεσία ώρα Ελλάδας)

Κατάργηση του 14831 (υπηρεσία ώρα Ελλάδας)

Η Nova M.A.E. ενημερώνει ότι από 1/7/2022 θα προχωρήσει με την κατάργηση του σύντομου κωδικού 14831 (υπηρεσία ηχητικής πληροφόρησης για την Ώρα Ελλάδος).