Εξελίξεις στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Εξελίξεις στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Εξελίξεις στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Εξελίξεις στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εξελίξεις στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η κατακόρυφη αύξηση των τιμών φυσικού αερίου διεθνώς, σε συνδυασμό με την άνοδο της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (ρύπων CΟ2), έχει εξωθήσει τις τιμές του κόστους χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Για τους λόγους αυτούς έχει ενεργοποιηθεί αυτόματα ρήτρα αναπροσαρμογής σε όλα τα κυμαινόμενα τιμολόγια λιανικής της αγοράς, κάτι που συνεπάγεται την αύξηση του κόστους των λογαριασμών ρεύματος.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), μέσω του «Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης», επιδοτεί μέρος του παραπάνω κόστους, με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών. Ειδικά για το διάστημα από 01/09/2021 έως 31/12/2021, δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι καταναλωτές χαμηλής τάσης (όλες οι χρήσεις) συμπεριλαμβανομένων των ειδικών τιμολογίων Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) και Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ) με κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, πιο η μοναδιαία επιδότηση για τα κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή σε τιμολόγια που συμπεριλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής) και οι δικαιούχοι ορίζονται ως εξής:

Για την κατανάλωση Σεπτεμβρίου (από 01/09/2021 – 30/09/2021):

Με μέγιστο επιδοτούμενο όριο τις 300kWh μηνιαίας κατανάλωσης (310kWh για τους μήνες με 31 ημέρες)

 • 0,030€/kWh για όλους τους πελάτες ΧΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια

Για την κατανάλωση Οκτωβρίου (από 01/10/2021 – 31/10/2021):

Με μέγιστο επιδοτούμενο όριο τις 300kWh μηνιαίας κατανάλωσης (310kWh για τους μήνες με 31 ημέρες)

 • 0,060€/kWh για τους πελάτες ΧΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια εκτός ΚΟΤ και ΤΥΑ
 • 0,080€/kWh για τους δικαιούχους ΚΟΤ και ΤΥΑ

Για τις καταναλώσεις Νοεμβρίου (από 01/11/2021 – 30/11/2021):

Με μέγιστο επιδοτούμενο όριο τις 300kWh μηνιαίας κατανάλωσης (310kWh για τους μήνες με 31 ημέρες)

 • 0,130€/kWh για τους πελάτες ΧΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια εκτός ΚΟΤ και ΤΥΑ
 • 0,150€/kWh για τους δικαιούχους ΚΟΤ και ΤΥΑ

Για τις καταναλώσεις Δεκεμβρίου (από 01/12/2021 – 31/12/2021):

Με μέγιστο επιδοτούμενο όριο τις 300kWh μηνιαίας κατανάλωσης (310kWh για τους μήνες με 31 ημέρες)

 • 0,165€/kWh για τους πελάτες ΧΤ σε κυμαινόμενα τιμολόγια εκτός ΚΟΤ και ΤΥΑ
 • 0,185€/kWh για τους δικαιούχους ΚΟΤ και ΤΥΑ

Για τις καταναλώσεις Ιανουαρίου (από 01/01/2022 – 31/03/2022):

Οικιακά Τιμολόγια

Για τις παροχές κύριας κατοικίας, όπως αυτές δηλώνονται στο E1 ανεξαρτήτως εισοδήματος, εμβαδού κατοικίας ή παρόχου:

 • 0,160€/kWh για τις πρώτες 150kWh κατανάλωσης ανά μήνα
 • 0,120€/kWh για μηνιαία κατανάλωση από 151-300kWh

Για πελάτες ενταγμένους στο Κοινωνικό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)

 • 0,180€/kWh για τις πρώτες 300kWh χωρίς κριτήριο 1ης κατοικίας

Για πελάτες ενταγμένους σε Τιμολόγια Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ)

 • 0,180€/kWh χωρίς όριο κατανάλωσης και χωρίς κριτήριο 1ης κατοικίας

ΜΗ Οικιακά (Εμπορικά) Τιμολόγια

 • 0,065€/kWh για όλα τα μη οικιακά τιμολόγια (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κλπ), ανεξαρτήτως μεγέθους και επιπέδου τάσης (Χαμηλή, Μέση, Υψηλή Τάση) και χωρίς όριο κατανάλωσης.

Για τις καταναλώσεις Φεβρουαρίου (από 01/02/2022 – 28/02/2022):

Οικιακά Τιμολόγια

Για τις παροχές κύριας κατοικίας, όπως αυτές δηλώνονται στο E1 ανεξαρτήτως εισοδήματος, εμβαδού κατοικίας ή παρόχου:

 • 0,150€/kWh για τις πρώτες 150kWh κατανάλωσης ανά μήνα
 • 0,110€/kWh για μηνιαία κατανάλωση από 151-300KWh

Για πελάτες ενταγμένους στο Κοινωνικό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)

 • 0,170€/kWh για τις πρώτες 300kWh χωρίς κριτήριο 1ης κατοικίας

Για πελάτες ενταγμένους σε Τιμολόγια Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ)

 • 0,170€/kWh χωρίς όριο κατανάλωσης και χωρίς κριτήριο 1ης κατοικίας

ΜΗ Οικιακά (Εμπορικά) Τιμολόγια

 • 0,065€/kWh για όλα τα μη οικιακά τιμολόγια (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κλπ), ανεξαρτήτως μεγέθους και επιπέδου τάσης (Χαμηλή, Μέση, Υψηλή Τάση) και χωρίς όριο κατανάλωσης.

Για τις καταναλώσεις Μαρτίου (από 01/03/2022 – 31/03/2022):

Οικιακά Τιμολόγια

Για τις παροχές κύριας κατοικίας, όπως αυτές δηλώνονται στο E1 ανεξαρτήτως εισοδήματος, εμβαδού κατοικίας ή παρόχου:

 • 0,150€/kWh για τις πρώτες 155kWh κατανάλωσης
 • 0,110€/κWh για μηνιαία κατανάλωση από 156-310kWh

Για πελάτες ενταγμένους στο Κοινωνικό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)

 • 0,170€/kWh χωρίς όριο κατανάλωσης και χωρίς κριτήριο 1ης κατοικίας

ΜΗ Οικιακά (Εμπορικά) Τιμολόγια

 • 0,065€/kWh για όλα τα μη οικιακά τιμολόγια (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κλπ), ανεξαρτήτως μεγέθους και επιπέδου τάσης (Χαμηλή, Μέση, Υψηλή Τάση) και χωρίς όριο κατανάλωσης.

Για τις καταναλώσεις Απριλίου (από 01/04/2022 – 30/04/2022):

Οικιακά Τιμολόγια

Για τις παροχές κύριας κατοικίας, όπως αυτές δηλώνονται στο E1 ανεξαρτήτως εισοδήματος, εμβαδού κατοικίας ή παρόχου:

 • 0,270€/kWh για τις πρώτες 150kWh κατανάλωσης
 • 0,210€/κWh για μηνιαία κατανάλωση από 151-300kWh

Για πελάτες ενταγμένους στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)

 • 0,290€/kWh για τις πρώτες 300kWh χωρίς κριτήριο 1ης κατοικίας

Για πελάτες ενταγμένους σε Τιμολόγια Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ)

 • 0,290€/kWh χωρίς όριο κατανάλωσης και χωρίς κριτήριο 1ης κατοικίας

ΜΗ Οικιακά (Εμπορικά) Τιμολόγια

 • 0,130€/kWh για όλα τα μη οικιακά τιμολόγια (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κλπ), ανεξαρτήτως μεγέθους και επιπέδου τάσης (Χαμηλή, Μέση, Υψηλή Τάση) και χωρίς όριο κατανάλωσης.
 • επιπρόσθετη επιδότηση 0,100€/kWh ειδικά για τιμολόγια με παροχή ισχύος έως 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία ανεξαρτήτως ισχύος. Συνολικά θα επιδοτούνται με 0,230€/kWh.
 • Ειδικά για τιμολόγια με παροχή ισχύος έως 35kVA και για όλα τα αρτοποιεία ανεξαρτήτως ισχύος η επιδότηση του Απριλίου θα εφαρμοστεί αναδρομικά και τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο.

Για τις καταναλώσεις Μαΐου (από 01/05/2022 – 31/05/2022):

Οικιακά Τιμολόγια

Για τις παροχές κύριας κατοικίας, όπως αυτές δηλώνονται στο E1 ανεξαρτήτως εισοδήματος, εμβαδού κατοικίας ή παρόχου:

 • 0,205€/kWh για τις πρώτες 150kWh κατανάλωσης
 • 0,160€/kWh για μηνιαία κατανάλωση από 151-300kWh
 • 0,100€/kWh για μηνιαία κατανάλωση >300kWh

Για τις παροχές μη κύριας κατοικίας

 • 0,100€/kWh ανεξαρτήτου ορίου κατανάλωσης

Για πελάτες ενταγμένους στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)

 • 0,215€/kWh χωρίς όριο κατανάλωσης και χωρίς κριτήριο 1ης κατοικίας

Για πελάτες ενταγμένους σε Τιμολόγια Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ)

 • 0,215€/kWh χωρίς όριο κατανάλωσης και χωρίς κριτήριο 1ης κατοικίας

ΜΗ Οικιακά (Εμπορικά) Τιμολόγια

 • 0,120€/kWh για όλα τα μη οικιακά τιμολόγια (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κλπ), ανεξαρτήτως μεγέθους και επιπέδου τάσης (Χαμηλή, Μέση, Υψηλή Τάση) και χωρίς όριο κατανάλωσης.
 • επιπρόσθετη επιδότηση 0,050€/kWh ειδικά για τιμολόγια με παροχή ισχύος έως 35 kVA και για όλα τα αρτοποιεία ανεξαρτήτως ισχύος. Συνολικά θα επιδοτούνται με 0,170€/kWh.

Μπορείς να δεις εδώ τι ισχύει αναλυτικά για την κρατική επιδότηση στα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για την κατανάλωση Μαΐου 2022.

Διευκρινίσεις

 • Οι αναθεωρημένες επιδοτήσεις εφαρμόζονται στους λογαριασμούς ρεύματος (έναντι ή εκκαθαριστικούς ανά περίπτωση) που εκδίδονται από 01/11/2021 και εφεξής.

Σημειώνεται ότι θα εφαρμοστεί:

 • αναδρομική πίστωση σε περίπτωση που έχει εκδοθεί εκκαθαριστικός λογαριασμός χωρίς εφαρμογή επιδότησης (αφορά έκδοση εκκαθαριστικού λογαριασμού πριν την 01/10/21).
 • αναδρομική «διόρθωση», όπου χρειάζεται, βάσει των αναθεωρημένων επιδοτήσεων που αναφέρονται παραπάνω.

Το ακριβές ποσό της επιδότησης θα εμφανίζεται ως διακριτή πίστωση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, στο πεδίο των ανταγωνιστικών χρεώσεων, με τίτλο «Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης» και θα εκφράζεται ως το γινόμενο της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος επί το ονομαστικό ποσό της επιδότησης (π.χ. 300kWh x 0,03€/kWh = 9€).

Κλείνοντας και με στόχο να γίνει κατά το δυνατόν λιγότερο αισθητή η αρνητική επίδραση των παραπάνω εξελίξεων, σου προτείνουμε να αναζητήσεις ευέλικτες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας ή και να περιορίσεις δραστικά την άσκοπη σπατάλη ενέργειας χωρίς φυσικά να κάνεις εκπτώσεις στον τρόπο ζωής σου! Με αυτό τον τρόπο θα πετύχεις κάτι εξίσου σημαντικό εκτός από την οικονομία… Θα συνεισφέρεις ενεργά και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος συμβάλλοντας στην αποστολή διάσωσης του πλανήτη. Είναι πολύ σημαντικό κι αυτό!

Συχνές ερωτήσεις
 1. Εξελίξεις στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

  Η κατακόρυφη αύξηση των τιμών φυσικού αερίου διεθνώς, σε συνδυασμό με την άνοδο της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (ρύπων CΟ2), έχει εξωθήσει τις τιμές του κόστους χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

  Για τους λόγους αυτούς έχει ενεργοποιηθεί αυτόματα ρήτρα αναπροσαρμογής σε όλα τα κυμαινόμενα τιμολόγια λιανικής της αγοράς, κάτι που συνεπάγεται την αύξηση του κόστους των λογαριασμών ρεύματος.

  Ο κρατικός μηχανισμός, μέσω του «Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης», θα επιδοτήσει μέρος του παραπάνω κόστους, με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα, έχει ανακοινωθεί η επιδότηση με 0,03€/kWh, με μέγιστο επιδοτούμενο όριο τις 300kWh μηνιαίας κατανάλωσης (310kWh για τους μήνες με 31 ημέρες), για τους λογαριασμούς (έναντι ή εκκαθαριστικούς ανά περίπτωση) που θα εκδοθούν από 1/10/2021 έως 31/12/2021, για χρονικό διάστημα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από 01/09/2021 έως 31/12/2021.

  Δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι καταναλωτές χαμηλής τάσης (όλες οι χρήσεις), συμπεριλαμβανομένων των ειδικών τιμολογίων (π.χ. ΚΟΤ), οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία συμπεριλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής. Το ακριβές ποσό της επιδότησης θα εμφανίζεται ως διακριτή πίστωση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, στο πεδίο των ανταγωνιστικών χρεώσεων, με τίτλο «Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης» και θα εκφράζεται ως το γινόμενο της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος επί το ονομαστικό ποσό της επιδότησης (π.χ. 300kWh x 0,03€/kWh = 9€).

  Από πλευράς μας, σε διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν προκειμένου να συνεχίσουμε να σου προσφέρουμε ανταγωνιστικές χρεώσεις και πραγματικό όφελος με τις υπηρεσίες Nova Energy, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

  Κλείνοντας και με στόχο να γίνει κατά το δυνατόν λιγότερο αισθητή η αρνητική επίδραση των παραπάνω εξελίξεων, σου προτείνουμε να αναζητήσεις ευέλικτες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας ή και να περιορίσεις δραστικά την άσκοπη σπατάλη ενέργειας χωρίς φυσικά να κάνεις εκπτώσεις στον τρόπο ζωής σου! Με αυτό τον τρόπο θα πετύχεις κάτι εξίσου σημαντικό εκτός από την οικονομία… Θα συνεισφέρεις ενεργά και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος συμβάλλοντας στην αποστολή διάσωσης του πλανήτη. Είναι πολύ σημαντικό κι αυτό!