Εξελίξεις στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Εξελίξεις στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
Nova Εξυπηρέτηση Πελατών / Ανακοινώσεις

Εξελίξεις στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η κατακόρυφη αύξηση των τιμών φυσικού αερίου διεθνώς, σε συνδυασμό με την άνοδο της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (ρύπων CΟ2), έχει εξωθήσει τις τιμές του κόστους χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Για τους λόγους αυτούς έχει ενεργοποιηθεί αυτόματα ρήτρα αναπροσαρμογής σε όλα τα κυμαινόμενα τιμολόγια λιανικής της αγοράς, κάτι που συνεπάγεται την αύξηση του κόστους των λογαριασμών ρεύματος.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), μέσω του «Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης», επιδοτεί μέρος του παραπάνω κόστους, με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι καταναλωτές χαμηλής τάσης (όλες οι χρήσεις) συμπεριλαμβανομένων των ειδικών τιμολογίων Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) και Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ).

Πιο συγκεκριμένα, στην επικαιροποιημένη κατευθυντήρια οδηγία του ΥΠΕΝ (με ημερομηνία ανακοίνωσης 12/11/2021) η αναθεωρημένη μοναδιαία επιδότηση για τα κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή σε τιμολόγια που συμπεριλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής) ορίζεται ως εξής:

Για την κατανάλωση Σεπτεμβρίου (από 01/09/2021 – 30/09/2021):

 • 0,03€/kWh για όλους τους δικαιούχους. 

Για την κατανάλωση Οκτωβρίου (από 01/10/2021 – 31/10/2021):

 • 0,06€/kWh για όλους τους δικαιούχους εκτός ΚΟΤ και ΤΥΑ
 • 0,08€/kWh για τους δικαιούχους ΚΟΤ και ΤΥΑ

Για τις καταναλώσεις Νοεμβρίου (από 01/11/2021 – 30/11/2021):

 • 0,13€/kWh για όλους τους δικαιούχους εκτός ΚΟΤ και ΤΥΑ
 • 0,15€/kWh για τους δικαιούχους ΚΟΤ και ΤΥΑ

Για τις καταναλώσεις Δεκεμβρίου (από 01/12/2021 – 31/12/2021):

 • 0,13€/kWh για όλους τους δικαιούχους εκτός ΚΟΤ και ΤΥΑ
 • 0,15€/kWh για τους δικαιούχους ΚΟΤ και ΤΥΑ

Το μέγιστο επιδοτούμενο όριο είναι 300kWh μηνιαίας κατανάλωσης (310kWh για τους μήνες με 31 ημέρες). Σε περίπτωση που η επιδότητη δίνεται για διάστημα μικρότερο ενός πλήρους μήνα, αυτή χορηγείται για 10kWh/ημέρα.

Οι αναθεωρημένες επιδοτήσεις εφαρμόζονται στους λογαριασμούς ρεύματος (έναντι ή εκκαθαριστικούς ανά περίπτωση) που εκδίδονται από 01/11/2021 και εφεξής.

Σημειώνεται ότι θα εφαρμοστεί:

 • αναδρομική πίστωση σε περίπτωση που έχει εκδοθεί εκκαθαριστικός λογαριασμός χωρίς εφαρμογή επιδότησης (αφορά έκδοση εκκαθαριστικού λογαριασμού πριν την 01/10/21).
 • αναδρομική «διόρθωση», όπου χρειάζεται, βάσει των αναθεωρημένων επιδοτήσεων που αναφέρονται παραπάνω.

Το ακριβές ποσό της επιδότησης θα εμφανίζεται ως διακριτή πίστωση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, στο πεδίο των ανταγωνιστικών χρεώσεων, με τίτλο «Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης» και θα εκφράζεται ως το γινόμενο της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος επί το ονομαστικό ποσό της επιδότησης (π.χ. 300kWh x 0,03€/kWh = 9€).

Από πλευράς μας, σε διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν προκειμένου να συνεχίσουμε να σου προσφέρουμε ανταγωνιστικές χρεώσεις και πραγματικό όφελος με τις υπηρεσίες Nova Energy, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Κλείνοντας και με στόχο να γίνει κατά το δυνατόν λιγότερο αισθητή η αρνητική επίδραση των παραπάνω εξελίξεων, σου προτείνουμε να αναζητήσεις ευέλικτες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας ή και να περιορίσεις δραστικά την άσκοπη σπατάλη ενέργειας χωρίς φυσικά να κάνεις εκπτώσεις στον τρόπο ζωής σου! Με αυτό τον τρόπο θα πετύχεις κάτι εξίσου σημαντικό εκτός από την οικονομία… Θα συνεισφέρεις ενεργά και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος συμβάλλοντας στην αποστολή διάσωσης του πλανήτη. Είναι πολύ σημαντικό κι αυτό!

Συχνές ερωτήσεις
 1. Εξελίξεις στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

  Η κατακόρυφη αύξηση των τιμών φυσικού αερίου διεθνώς, σε συνδυασμό με την άνοδο της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (ρύπων CΟ2), έχει εξωθήσει τις τιμές του κόστους χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

  Για τους λόγους αυτούς έχει ενεργοποιηθεί αυτόματα ρήτρα αναπροσαρμογής σε όλα τα κυμαινόμενα τιμολόγια λιανικής της αγοράς, κάτι που συνεπάγεται την αύξηση του κόστους των λογαριασμών ρεύματος.

  Ο κρατικός μηχανισμός, μέσω του «Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης», θα επιδοτήσει μέρος του παραπάνω κόστους, με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα, έχει ανακοινωθεί η επιδότηση με 0,03€/kWh, με μέγιστο επιδοτούμενο όριο τις 300kWh μηνιαίας κατανάλωσης (310kWh για τους μήνες με 31 ημέρες), για τους λογαριασμούς (έναντι ή εκκαθαριστικούς ανά περίπτωση) που θα εκδοθούν από 1/10/2021 έως 31/12/2021, για χρονικό διάστημα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από 01/09/2021 έως 31/12/2021.

  Δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι καταναλωτές χαμηλής τάσης (όλες οι χρήσεις), συμπεριλαμβανομένων των ειδικών τιμολογίων (π.χ. ΚΟΤ), οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία συμπεριλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής. Το ακριβές ποσό της επιδότησης θα εμφανίζεται ως διακριτή πίστωση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, στο πεδίο των ανταγωνιστικών χρεώσεων, με τίτλο «Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης» και θα εκφράζεται ως το γινόμενο της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος επί το ονομαστικό ποσό της επιδότησης (π.χ. 300kWh x 0,03€/kWh = 9€).

  Από πλευράς μας, σε διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν προκειμένου να συνεχίσουμε να σου προσφέρουμε ανταγωνιστικές χρεώσεις και πραγματικό όφελος με τις υπηρεσίες Nova Energy, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

  Κλείνοντας και με στόχο να γίνει κατά το δυνατόν λιγότερο αισθητή η αρνητική επίδραση των παραπάνω εξελίξεων, σου προτείνουμε να αναζητήσεις ευέλικτες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας ή και να περιορίσεις δραστικά την άσκοπη σπατάλη ενέργειας χωρίς φυσικά να κάνεις εκπτώσεις στον τρόπο ζωής σου! Με αυτό τον τρόπο θα πετύχεις κάτι εξίσου σημαντικό εκτός από την οικονομία… Θα συνεισφέρεις ενεργά και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος συμβάλλοντας στην αποστολή διάσωσης του πλανήτη. Είναι πολύ σημαντικό κι αυτό!