Παύση εμπορικής διάθεσης Novaflix Παύση εμπορικής διάθεσης Novaflix Παύση εμπορικής διάθεσης Novaflix Παύση εμπορικής διάθεσης Novaflix
Nova Εξυπηρέτηση Πελατών / Ανακοινώσεις

Παύση εμπορικής διάθεσης Novaflix

H Nova Broadcasting AE ανακοινώνει ότι παύει η εμπορική διάθεση της υπηρεσίας Novaflix. Η υπηρεσία θα συνεχίσει να διατίθεται στους υφιστάμενους συνδρομητές της μέχρι τη λήξη της τρέχουσας και ήδη ενεργοποιημένης από τον εκάστοτε συνδρομητή περιόδου πρόσβασης στην εν λόγω υπηρεσία.
Συχνές ερωτήσεις
  1. Παύση εμπορικής διάθεσης Novaflix

    H Nova Broadcasting AE ανακοινώνει ότι παύει η εμπορική διάθεση της υπηρεσίας Novaflix. Η υπηρεσία θα συνεχίσει να διατίθεται στους υφιστάμενους συνδρομητές της μέχρι τη λήξη της τρέχουσας και ήδη ενεργοποιημένης από τον εκάστοτε συνδρομητή περιόδου πρόσβασης στην εν λόγω υπηρεσία.